- En million flere grensehandlere

Norske matvarepriser stiger og svenske grensehandlere jubler. Nordby shopping center syd for Svinesund venter en million flere nordmenn på døra i 2009.

Grensehandel

I 2009 kan køen av nordmenn foran svenske kjøttdisker komme til å vokse, som følge av økte priser på norske landbruksvarer. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon frykter økt norsk grensehandel i Sverige.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi budsjetterer med 2,5 milliarder i omsetning for 2009 og forventer seks millioner besøkere, sier senterleder Ståle Løvheim på Nordby shopping center et par kilometer syd for gamle Svinesund, der gullrushet startet for 40 år siden.

Med utvidet senterkapasitet regner dermed Løvheim med at omsetningen i 2009 vil øke med 400 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på 19 prosent.

Økt grensehandel for Thon-sentre
Jubel på Svinesund for ny E6

En million flere innenfor dørene

Ståle Løvheim, senterleder Nordby

- Vi økte omsetningen med 10 prosent, fra 1,9 milliarder til 2,1 milliarder i 2008. I 2009 regner vi med å øke omsetningen med rundt 19 prosent, sier senterleder Ståle Løvheim.

Foto: Rainer Prang / NRK

De to store kjøpesentrene på Nordby er under ombygging, og vil i løpet av våren 2009 fremstå som ett kjøpesenter med et areale på 85 000 kvadratmeter.

- Den 29. mai slår vi opp dørene her i det nye senteret, og vi har god tro på at vi får inn langt flere handlende her i år enn i fjor, da vi rundet fem millioner besøkende, sier Løvheim til NRK.

Han tror handling er en fritidsaktivitet folk setter pris på, og er sikker på at det nye gigantsenteret som åpnes i år på Nordby, i seg selv vil være en magnet på nordmenn som tenker seg å grensehandle i Sverige.

Matvareprisene i Norge stiger

Matprisene stuper over hele verden, mens prisene i Norge går opp. Det kan gi ny boom for grensehandelen, tror Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon- HSH.

Illustrasjonsfoto matvarer fra Sverige

HSH frykter landbruksoppgjøret og norsk importvern vil bidra til at prisene på kjøtt og meieriprodukter vil øke med 3-4 prosent i Norge i år, sammenlignet med 2008.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er populære grensehandelsvarer som blir dyrere i Norge. Slikt som kjøtt og meieriprodukter, sier direktør Thomas Angell til NRK.

Han forklarer økte norske priser fra årsskiftet blant annet med at det ved landbruksoppgjøret på forsommeren i fjor ble det enighet om å øke prisene pr. 1. juli 2008 og pr. 1. januar 2009.

- Etter hvert øker prisene, og det vil variere litt på en del ulike kjøttyper. Særlig storfe og fårekjøtt har store økninger som følge av landbruksoppgjøret. Det samme vil gjelde meieriprodukter, sier Angell.

Flere faktorer spiller inn på prisen

I tillegg til landbruksoppgjøret mener HSH at det norske importvernet av matvarer sørger for at varer som er rimeligere på verdensmarkedet ikke kommer til Norge, for at norsk landbruksnæring skal være beskyttet.

Angell sier også at det ligger momenter i landbruksavtalen fra i fjor om at den skal reforhandles hvis prisene på innsatsvarer øker for landbruket.

- For eksempel har landbruksorganisasjonene selv pekt på at gjødselprisene nå har blitt svært høye, og disse ekstraordinære kostnadene, samt vanlige kostnader som er løpende, vil måtte innvirke på norske priser på landbruksvarer, sier Angell til NRK.

Han tror at matvareprisene vil øke med tre til fire prosent i 2009 i forhold til 2008.

- Økte priser tas imot med takk

Nordby Shopping Center

Nye Nordby shopping senter spiser seg frem i terrenget uke for uke. Bygningen til venstre i bildet er nybygget som skal koble sammen NSC (helt til høyre i bildet) med Nordby Supermarket (utenfor bildet til venstre). Senteret skal stå ferdig i mai i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Med en norsk krone som er i ferd med å styrke seg og forventet økning i matpriser på norsk side, vet vi at flere nordmenn kommer til å feriere ”hjemme”. Det vil trolig også medføre en økning av turister i fra resten av Europa. Med dette som bakteppe ser vi lyst på fremtiden, sier Ståle Løvheim til NRK.

Nordby shopping center liker å omtale seg selv som at "Norges største kjøpesenter ligger i Sverige".

97 prosent av kundene er nordmenn, og av de 5,2 millioner besøkende Nordby shopping center hadde i 2008 var halvparten av dem fra Østfold.

- Jeg har tro på at vi kommer til klare de budsjetterte tallene for 2009 og kanskje litt til, sier Løvheim.