- En miljøskandale i grenseland

Ferierende og fastboende ved Iddefjorden, krever miljøvernministre på banen. Mener norsk vern av rustholken MS Hamen har ført til miljøødeleggelser.

Rune Karlsson

SJOKKERT OVER ANSVARSFRASKRIVELSE. - Verken svenske eller norske myndigheter tar ansvar for miljøforurensningen her i Iddefjorden. Det er sjokkerende slapt det vi nå er vitne til, sier Rune Karlsson - fastboende på Hälle i Iddefjorden.

Foto: Privat

Det er mer olje i området rundt det norske skipet MS Hamen i disse dager, enn det som noensinne er registrert tidligere.

Fastboende og ferierende, svensker og nordmenn, raser mot det de mener er slepphendt håndtering av "Hamen-saken", og det hevdes at feilslått, norsk vernepolitikk er årsaken til miljøskader.

- Det vil være lurt om miljøministerene i begge land kommer sammen, og peke ut en ansvarlig, som tar tak i dette.

Så må stiftelsen som eier skipet vekk, for de er ikke i stand til å hanskes med situasjonen. De må godta at andre tar hånd om båten, og får sendt den til opphugging, sier norske Bjørn Nørstegård, som ferierer på Hälle ved Iddefjorden for tiende året på rad.

Han har nå skrevet brev til miljøvernminister Erik Solheim og bedt ham gripe inn i saken.

Les også:

MS Hamen
Foto: Privat
MS Hamen

OLJEFUNN OMBORD. I følge bilder fra MS Hamen tatt denne uka, er det funnet olje i hulrom i båten. Fra kraner lekker hydraulikkolje ut på dørken og med skipets slagside renner oljen i vannet.

Foto: Privat

- Sjokkerende slapt av myndighetene

Fra svenske fastboendes side har det i en årrekke pågått en kamp for å få skipet vekk fra Hälle, der det opprinnelig lå ankret opp for å bli hugget.

I 2005 kom norske interesser på banen, og ville verne skipet. Den svenske eieren solgte MS Hamen - med den forutsetning at det skulle fjernes raskt.

- Slik ble det ikke. Vi er kritiske til hvor lettvint det har vært for eierne i alle år å holde seg unna svenske myndigheter og la båten bli liggende her, sier Rune Karlsson, fastboende på Hälle til nrk.no.

Stiftelsen, som eier MS Hamen, har vært forsøkt bøtelagt av Strømstad kommune. Dette ble anket av stiftelsen.

Deretter kom Länsstyrelsen på banen, og ga støtte til Strømstad kommunes vedtak, men også dette anket stiftelsen. Saken ligger fortsatt hos Miljødomstolen i Vänersborg.

- Mens alt dette har skjedd har skipet havnet i en situasjon, der det ikke kan vernes i følge den norske Riksantikvaren. Nå er MS Hamen et enormt problem for området her.

Tenk bare om det skulle synke! Vi vet jo hva som er ombord i skipet, sier Karlsson til nrk.no.

Les også:

Svanefamilie dekket av søl fra Hamen

TILGRISET. En svanefamilie, som holder til i området ved MS Hamen, bærer tydelig preg av å ha fått fjærene tilgriset.

Foto: Privat

Tilgriset av olje

Det er ikke lenger kun like rundt skrogsidene på MS Hamen, der det er lagt ut oljelenser, at oljesølet nå vises.

- På strender og i hele området vi kaller Stora Bågen kan vi se en film av olje på overflaten av vannet.

Skulle skipet synke vil det kunne bli et betydelig problem, som også sprer seg over til norsk side, sier Karlsson.

Kustbevakningen sier til Strømstad Tidning at de ikke oppfatter sølet rundt MS Hamen, som annet enn rustvann.

Kustbevakningen flyr regelmessig over MS Hamen i Iddefjorden med sitt overvåkningsfly, og har også hatt mannskaper på stedet.

- De siste fem dagene har det vært olje også utenfor lensene, som er lagt ut ved MS Hamen, sier Bjørn Nøstergård.

Han viser til bilder tatt inne i båten denne uka, der det tydelig vises oljeforekomster både i maskinrom, i hydraulikkraner og tønner ombord.

- Det er ikke tvil - dette er olje, sier han til nrk.no.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Miljøskandale i grenseland

- Riksantikvaren burde visst at en ideell forening ikke har nok kraft til å sette i stand en stor lastebåt. De burde ikke fått penger, og en stiftelse som tenker å være en miljøbevarer, blir i stedet en miljøforverrer.

Riksantikvaren har paradoksalt nok vært med på å gi penger til noe som ødelegger miljøet i et naturvernområde, sier Bjørn Nørstegård til nrk.no.

Iddefjorden er på svensk side innlemmet i EUs verneprogram "Natura 2000", som har en spesiell beskyttelse for naturområder.

Fjorden ble etter mange års forurensning fra papirindustrien på Saugbrugs i Halden erklært "død", men reddet via strenge utslippsreguleringer og omlegging av driften ved fabrikken.

Nøstergård mener det som nå skjer i den norsk-svenske grensefjorden, som både norske og svenske myndigheter har brukt millioner på å holde ren, er en skandale.

- Vi er i et naturområde, likevel får dette lov til å skje. Det er en miljøskandale, sier han.

Fra Riksantikvaren er det ikke annen kommentar å få enn at de nå venter på at klagefristen fra MS Hamens eiere er i ferd med å gå ut, etter at Riksantikvaren tidligere i juli fratok skipet vernestatus.

- Jobber med å fjerne skipet

- Vi fører tilsyn med skipet, og jobber for å få fjernet MS Hamen fra Iddefjorden.

Dette har vi jobbet med også før Riksantikvaren valgte å trekke sin støtte til verneprosjektet, sier talsmann for Stiftelsens MS Hamen, Arne Øistein Holm, til nrk.no.

Ideen har vært å skape MS Hamen om til et flytende museum.

Da skipet sank i mars i år, sa Holm at det var arbeid på gang med å finne en løsning for å dokksette skipet.

På dette tidspunktet kunne han ikke si noe konkret om når MS Hamen ville bli flyttet.

Holm ønsker heller ikke nå å konkretisere om eierne av MS Hamen har aktuelle løsninger for å få fjernet skipet, eller om det er håp om at dette vil skje før neste vinter.

Oljesøl i Iddefjorden

OLJESØL I OMRÅDET. Naboene til MS Hamen har de siste fem dagene denne uka kunnet konstatere at stadig mer forurensning kommer fra båten, og at det har lagt seg en hinne av olje på vannet over et større område.

Foto: Privat