NRK Meny
Normal

- Ønsker ikke at politikere kontrollerer seg selv

Halden-ordfører vil legge om sammensetningen av kontrollutvalget, slik at færrest mulig politikere er med på å kontrollere seg selv.

Thor Edquist

POLITIKERE BØR IKKE DRIVE KONTROLL AV SEG SELV. Halden-ordfører Thor Edquist (H)vil legge om sammensetningen av kontrollutvalget, slik at færrest mulig politikere er med på å kontrollere seg selv.

Foto: Rainer Prang / NRK

Diskusjonen om sammensetningen av kontrollutvalget i Halden har blusset opp på nytt før kommunestyremøtet kommende torsdag.

Før jul fattet kommunestyret i Halden et enstemmig vedtak om at Arbeiderpartiets John Østensvig kunne fritas for flere politiske verv og han ble valgt inn som leder i kontrollutvalget.

Vedtaket viste seg å være i strid med loven, og ble omgjort av fylkesmannen.

Nå står valg av medlemmer til kontrollutvalget på sakskartet igjen.

Les også:

- Vil ha færre politikere i utvalget

Haldens ordfører Thor Edquist sier før torsdagens kommunestyremøte, at han ønsker færre politikere inn i kontrollutvalget i Halden kommune enn tilfellet er nå, der alle medlemmene tilhører et politisk parti.

- Jeg ønsker ikke at politikere skal kontrollere seg selv. På sikt ønsker jeg at Halden kommune etablerer en modell, slik de blant annet har både i Sarpsborg og Moss, sier Edquist.

I de to Østfold-kommunene han refererer til er det kun en politiker fra kommunestyret med i kontrollutvalget, mens de øvrige er rekruttert utenfor kommunestyret.

- Det er mange typer fagkompetanse, som kan være nyttige å ha i et slikt utvalg, sier ordføreren i Halden.

I Sarpsborg er Martin Engeset som leder for kontrollutvalget. Han er utdannet siviløkonom og har arbeidet som revisor.

Engeset er ikke politiker i Sarpsborg kommune, men har sittet som fylkestings- og stortingsrepresentant for Høyre.

- Mitt inntrykk er at Sarpsborg kommunes valg av modell er den aller beste, sier Edquist til NRK.no.

Les også:

Sindre Martinsen-Evje

FORNØYD MED SAMMENSETNING. Ordfører Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje, bekrefte at han som ordfører er veldig fornøyd med kommunens sammensetning av kontrollutvalget, der kun en kommunestyrepolitiker er representert i utvalget.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

- Fungerer bra hos oss

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Sarpsborg kommune bruker Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) som sekretariat for kontrollutvalget.

Sekretariatet brukes også av Fredrikstad, Moss, Rygge, Råde og Hvaler.

- Jeg kan bekrefte at jeg som ordfører er veldig fornøyd med "vår modell", men det er også den anbefalte modellen av KS - som alle bør følge, sier Sindre Martinsen-Evje (Ap), som er ordfører i Sarpsborg kommune til NRK.

Han synes det er hyggelig av ordføreren i Halden å vise til Sarpsborg kommune, og han understreker at det er viktig at det ikke drives politikk i et kontrollutvalg.

- Jeg mener at det å ha respekt for de ulike roller og oppgaver er viktig. Det bør ikke gå "politikk" i dette.

Det er i alles interesse å jobbe for det beste i samfunnet, og viktig å avdekke feil, mangler, brudd og andre forhold, sier Sindre Martinsen-Evje.

Les også:

- Skal ikke drive politikk

Også ordfører i Moss kommune, Tage Pettersen (H), bekrefter overfor NRK at de har en modell som kommunen er tilfreds med, og der det vektlegges at kontrollutvalget ikke skal drive politikk.

I Moss kommune har utvalget de samme funksjoner som i Sarpsborg, og Østfold kontrollutvalgssekretariat er inne med samme oppgaver, som i Sarpsborg kommune.

- Moss er godt fornøyd med hvordan kontrollutvalget jobber og hvordan samarbeidet er mellom dem og kommunestyret, sier Tage Pettersen.

I Moss har opposisjonen lederen i kontrollutvalget, mens det politiske flertallet har flertall i komiteen.

Mandag denne uka vedtok bystyret i Moss at de fra og med neste valg også skal gi opposisjonen flertall i kontrollkomiteen, noe som har vært praksis i Halden kommune i flere år.

- Det gjør vi fordi KU ikke bedriver politikk og for å legitimere deres vedtak i enda større grad.

Jeg tror det er mange år siden det har vært votering i KU hos oss. Når det gjelder sammensetning så er det ett medlem i KU som sitter i bystyret, mens de øvrige ikke er aktive politikere, forteller Tage Pettersen.

Les også:

John Østensvig, Halden Arbeiderparti

ULOVLIG VALGT. Et enstemmig kommunestyre i Halden gikk i desember i fjor feilaktig inn for å frita Aps John Østensvig for verv i formannskapet og flere kommunale utvalg, for å ta lederrollen i kontrollutvalget.

Foto: Kjetil A. Berg

Supplering eller nytt utvalg?

Det var etter at tidligere leder av kontrollutvalget i Halden kommune, Mette Rakeng Karlsen (Ap), i fjor høst bad seg fritatt for alle politiske verv, at det oppstod turbulens rundt utvalgets sammensetning.

Ordfører Thor Edquist sa i et møte med Fremskrittspartiets gruppeleder Per Egil Evensen, at han mente Frps Egil Lund Pettersen ville være en god kandidat til å lede kontrollutvalget.

Men verken Frp eller Halden Arbeiderparti mente Edquist burde blande seg inn i hvem opposisjonen velger inn i kontrollutvalget.

I og med at opposisjonspartiene mente å ha funnet en mannlig kandidat de ville ha inn i utvalget, ble det aldri noe suppleringsvalg for Mette Rakeng Karlsen, men et nyvalg av hele utvalget i desember i fjor.

Der ble Egil Lund Pettersen (Frp) kastet ut av utvalget, og Anna Marie Evensen fra Frp kom inn som nytt medlem.

De som ble gjenvalgt til kontrollutvalget var Odd Riise (Ap), Jan Moen (H) og Inger Haugene (Sp).

John Østensvig ble valgt som leder, men i og med at han var formannskapsmedlem kunne ikke Fylkesmannen i Østfold godta at han ble innvalgt i kontrollutvalget.

Om et flertall i Halden kommunestyret kommende torsdag går inn for å supplere Mette Rakeng Karlsen med en kvinne, eller om det blir et nyvalg gjenstår nå å se.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Elger ved E18

    To vandrende elger har ført til at E18 ved Homstvetkrysset er stengt i en kort periode, mens politiet prøver å få kontroll på dyrene.