- Blir sagt opp i Halden kommune

Geir Aarbu, som undertegnet avtale avtalen om søppelhåndtering på Rokke fyllplass, får sparken.

Rokke kommunale avfallsanlegg, Halden

UNDERSØKELSER ENDER MED OPPSIGELSE. Rådmannen i Halden har foretatt interne undersøkelser for å finne ut hvem som var involvert, og om det forelå fullmakter eller politisk vedtak, da omfattende intensjonsavtale om avfallshåndteringen ble inngått.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi har gitt Aarbu et tilbud om å komme seg ut av denne situasjonen på en annen måte. Han har blitt tilbudt å si opp selv.

Dette har jeg ikke fått noe svar på fra Aarbu, sier konstituert rådmann i Halden kommune, Eivind Hansen, til NRK.no.

Ifølge Hansen vil Geir Aarbu neste uke få skriftlig beskjed fra Halden kommune om at han er oppsagt.

Les også:

- Ikke fristende å komme tilbake

Geir Aarbu sier til Halden Arbeiderblad at han forholder seg ganske rolig til det som nå skjer i Halden kommune.

– Jeg vet konkret ennå ikke hva jeg vil gjøre, men på et eller annet tidspunkt skal jeg levere rådmannen en dokumenthaug som viser at han og alle de andre tar feil i denne saken, sier Aarbu.

– Men det jo ikke akkurat fristende for meg å gå tilbake i jobben min i kommunen etter det som har skjedd, sier han til Halden Arbeiderblad.

Geir Aarbu har tidligere denne uke hevdet, at det var under et møte på Rokke avfallsanlegg, at det ble gitt samtykke fra administrativ og politisk ledelse, til at avtalen kunne inngås.

Revisor gjennomgår

Eivind Hansen forteller til NRK at han nå vil fremme sak om at kommunens revisor undersøker alle vesentlige forhold knyttet til økonomi- og virksomhetsstyringen ved Rokke avfallsanlegg.

- Det utarbeides rapport om funnene, som framlegges til politisk behandling, sier Hansen.

Ifølge rådmannen har to ansatte i Halden kommune kjent til intensjonsavtalens innhold.

- Begge burde kjent til at avtalen medførte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, sier Eivind Hansen.

Intensjonsavtale Halden kommune - MRN

ULOVLIG AVTALE. Avtalen mellom Halden kommune og Miljø Ressurs Norge AS ble inngått uten anbudskonkurranse og er i strid med anskaffelses- og konkurranseregler.

Foto: Faksimile

Ulovlig avtale

Halden kommunes gransking slår fast at intensjonsavtalen Geir Aarbu undertegnet på vegne av Halden kommune i juni 2011, var ulovlig.

- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er på mange områder ikke fulgt, sier konstituert rådmann Hansen.

Som enhetsleder i Halden kommune hadde Aarbu ansvaret for Rokke avfallsanlegg, der det har pågått gransking av mulig ulovlige anskaffelser og ulovlig subsidiering.

Aarbu, som gikk ut i permisjon i fjor høst etter å ha blitt ordfører i Aremark, avviser blankt overfor Kommunal Rapport at han har bidratt til å etablere et "søppel-monopol" for Sarpsborg-firmaet Miljø-Ressurs Norge (MRN) på Rokke fyllplass.

- Det som skrives i media om at ett firma har hatt monopol på levering av avfall, er bare tull. Jeg mener rådmannen burde stoppet dette.

Alle firmaer har blitt behandlet akkurat som alle andre. Ingen har hatt noen særstilling. Slik var det i min tid, og ut fra de jeg har snakket med om saken, så har heller ingen hatt noen særstilling etterpå, sier Aarbu til Kommunal Rapport.

Søppel

FIKK KONSULENTHONORAR. Miljø-Ressurs Norge har ifølge granskingen fått utbetalt til sammen 622 500,- kroner i konsulenthonorar fra Rokke avfallsanlegg.

Foto: Bierud, Espen / NRK

Hemmelighold

Kommunens avtale med avfallsselskapet Miljø-Ressurs Norge AS (MRN) i Sarpsborg er tidligere i høst sagt opp av konstituert rådmann Eivind Hansen.

Han slår fast at avtalen er inngått uten anbudskonkurranse og er i strid med anskaffelses- og konkurranseregler.

Rådmannen offentliggjorde avtalen tidligere i uken.

Av intensjonsavtalens punkt 5 fremgår:

"Rokke avfallsanlegg har førsteretten til alt avfall MRN framforhandler. Dette inkluderer behandling, videreformidling eller deponering.

Rokke avfallsanlegg forplikter seg i avtaleperioden til ikke å inngå avtaler eller kontrakter med MRNs kunder. Dog kan inngåtte avtaler fortsatt løpe og fornyes."

Av intensjonsavtalens punkt 8 fremgår:

"MRN forplikter seg til innen 1. oktober 2011 å skaffe tilveie kontrakter for levering av avfall til Rokke avfallsanlegg for 10 mill. kroner."

Av intensjonsavtalens punkt 10 fremgår:

"Avtalens innhold er konfidensielt og partene forholder seg tause om denne avtalen overfor utenforstående."

Søppeldunker

UTSTYR INNKJØPT AV AVFALLSANLEGGET - BRUKT AV FIRMA. Underveis i granskingen viser det seg, at Rokke avfallsanlegg har betalt for utstyr, som er stilt til disposisjon for MRN.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mottok konsulenthonorar

Av avtalen mellom Halden kommune og MRN fremgår at selskapet har rett til et konsulenthonorar begrenset oppad til 500.000 kroner.

Arbeidet, som er utført har vært innenfor MRN sin spisskompetanse, er beskrevet i avtalens punkt 3.

"MRN AS har sin spisskompetanse innen kundekjennskap, avfallsstrømmer, kontrakter, kontraktsforhold og markedsforhold.

Rokke avfallsanlegg har gjennom sin konsesjon for avfallsbehandling muligheter for behandling av avfallet og tilgjengelig deponikapasitet.

Rokke avfallsanlegg har også kontakt med kompetansemiljø i Norge og Sverige, som vil bli trukket inn i videreutviklingen av samarbeidet. "

Prisen har vært i henhold til avtalens punkt 7.

"I en overgansperiode har MRN rett til å fakturere Rokke avfallsanlegg for konsulentarbeid oppad til 500.000. Arbeidet skal avtales på forhånd. "

Inklusive moms har MRN fått utbetalt til sammen 622 500,- kroner.

- Fakturaene er dokumentert i kommunens regnskap. Fakturaene er utbetalt på vanlig måte, gjennom kommunens fakturahåndteringssystem, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Eivind Hansen

KUN ET NAVN KNYTTET TIL SAKEN. - Vi har ikke funnet dokumentasjon eller fått uttalelser fra andre, som kan antas å vite noe om saken, som støtter uttalelsene fra Aarbu om at avtalen har vært forankret i administrativ eller politisk ledelse, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Foto: Privat

Nekter for kjennskap

Så langt har det kun vært Geir Aarbu, som kunne knyttes til søppel-saken på Rokke.

Hans navn står på intensjonsavtalen med Sarpsborg-selskapet MRN, men tidligere i uka trakk Aarbu også inn tidligere politisk og administrativ ledelse i saken.

Tidligere kommunalsjef Åsmund Bråtekas bekrefter overfor NRK.no at han har vært til intervjuer i forbindelse med søppel-saken på Rokke fyllplass, men Bråtekas sier han ikke kjente til avtalen.

Heller ikke tidligere rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, kjente til avtalen på Rokke fyllplass.

- Jeg har verken hørt eller lest Nrk`s omtale av denne saken og kjenner heller ikke til den, svarte Pedersen NRK den 20. september i år.

NRK har stilt tidligere Halden-ordfører Per-Kristian Dahl spørsmål om han har representert den politiske ledelsen Geir Aarbu sikter til i forbindelse med Rokke-saken.

- Nei. Har aldri snakket med Geir Aarbu om noe. Politisk ledelse gir ikke beskjed. Politikere gjør vedtak så arbeider administrasjonen etter vedtak.

Forøvrig så hadde jeg kun samtaler med rådmann i den tiden jeg var ordfører. Hvordan det er nå vet ikke jeg, skriver Dahl i en epost til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uten telefon i snart en uke

    Telenor kan fortsatt ikke si når feilen på telefonlinja til Aspedammen i Halden blir reparert. I forbindelse med arbeid langs jernbanen er flere kabler blitt revet ned og Telenor har ikke fått tak i sikkerhetsfolk som kreves for at linja skal bli reparert. Mobildekningen i området er dårlig slik at folk er avhengig av fasttelefon, opplyser en beboer til NRK.

  • Truet med kniv

    En mann er pågrepet mistenkt for å ha truet en ansatt ved Blå kors-senteret i Sarpsborg med kniv lørdag formiddag. Politiet opplyser at pågripelsen skjedde uten dramatikk og at mannen ikke hadde kniv på seg. Kniven som skal ha blitt brukt er ikke funnet.