- Arbeidspress gir økt sykefravær

Daglig er 450 sykehusansatte borte på grunn av sykdom ved Sykehuset Østfold.

Illustrasjonsfoto
Foto: Wiik, Eirill / Scanpix

Sykefraværet ved Sykehuset Østfold øker.

Frustrasjon og utbrenthet

Sykehusledelsen ved Sykehuset Østfold lover nå strakstiltak. 

- Når ansatte blir syke av jobben sin er det alvorlig, sier Karen Brasetvik, leder for sykepleierforbundet i Østfold.

Spesielt er sykefraværet høyt blant pleiepersonell. Ansatte mener arbeidspresset er for stort. Ubalanse mellom oppgaver og ressurser fører til frustrasjon og utbrenthet. Leder for sykepleierforbundet i Østfold; Karen Brasetvik, er ikke overrasket over det økte sykefraværet.

- Så lenge vi har større aktivitet enn det vi har bemanning til. På enkelte avdelinger får de ikk sette inn vikarer. Man driver ikke akkurat en helsebringende bedrift.

- Alvorlig

Sykefraværet har økt med 0,6% de første 6 månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Sykehuset er IA-bedrift og vi har fokus på nettopp sykefravær. Tidligere har sykehuset iverksatt tiltak som trening i arbeidstiden for å få ned sykefraværet. Viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Vidar Lødrup, ser alvorlig på saken.

- Det bekymrer oss. Vi har et kraftig fokus og iversetter mange tiltak. Vi må prøve å forstå hvorfor vi til tross for dette har denne økningen.

 

 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Må betale utbygger erstatning

    Firmaet som vurderte de geotekniske forholdene ved utvidelsen av Refsnes Gods i Moss, må betale erstatning til entreprenøren, skriver Moss Avis. Utbyggingen førte til masseutglidninger og skader på naboeiendommer og endte i retten.
    Moss tingrett mener geoteknikeren var på grensen til grovt uaktsom og firmaet må betale 10,6 millioner kroner til entreprenøren.

  • Mangler 250 sykepleiere

    Én av fem sykepleiere slutter i yrket og bidrar til at sykepleiermangelen fortsetter å øke. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I dag mangler det ca 250 av dem i Østfold. Samtidig viser tall at mange sykepleiere som har forlatt yrket, kan hentes tilbake. Lønn, hel stilling og et godt fagmiljø kan bidra til det, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Østfold, Karen Brasetvik,