– 110 km/t på E6 blir feil fokus

At regjeringen øker fartsgrensen fra 100 til 110 kilometer i timen på europavei-strekninger er å ha feil fokus, mener miljøstiftelsen Bellona.

Stillestående kø på E6
Foto: Andreas Utberg

Martin Hviid Nielsen

– Det ser ikke ut som om Frp egentlig vil gjøre noe for å nå regjeringens egne klimamål, sier Bellonas Martin Hviid Nielsen.

Foto: Daniel Sannum Lauten

– Det viktigste statssekretær Bård Hoksrud kan gjøre nå – jeg tror neppe jeg får ham til å reversere fartsgrenseøkningen – er å stramme inn bilavgiftene videre, nå som de sitter og jobber med statsbudsjettet for neste år.

Det Martin Hviid Nielsen, som er miljøstiftelsen Bellonas rådgiver på feltet klima, energi og transport.

– Og regjeringen må satse knallhardt videre på jernbaneutbyggingen, slik at jernbanen blir det foretrukne alternativet for folk som bor i Østfold, og for gods som skal inn til Norge fra Sverige.

Høyere fart = større utslipp

Forskning viser at jo høyere hastigheter det er snakk om, jo større blir utslippene - og effekten forsterkes ytterligere når farten er over 80 km/t. Det ble blant annet lagt frem i en rapport av Transportøkonomisk Institutt i 2009, på oppdrag for Vegdirektoratet. Sammendraget av TØIs rapport ligger tilgjengelig på nettet.

TØI: Mer CO2 jo fortere
Foto: Skjermdump, TØI

– Når ikke miljømålene på denne måten

Martin Hviid Nielsen mener realitetene viser at Fremskrittspartiet er på feil vei i miljøspørsmål.

– Når du øker farten, så øker også utslippene per kilometer på grunn av luftmotstanden. Da må bilene gasse på, og da bruker du mer bensin. Det har nok de alle fleste bilister i landet følt på kroppen selv.

– Med den vei- og bilpolitikken Frp legger opp til nå, med mer vei, mindre bompenger og så videre, så vil elbil-fordelene og videre innstramminger for andre biler bli enda viktigere, hvis regjeringen skal nå målet sitt om å forsterke klimaforliket, fortsetter Hviid Nielsen.

Forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten; en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t).

Sammendrag av rapport, Transportøkonomisk institutt

– Der mangler vi nå åtte millioner tonn, Frp ønsket ikke elektrifisering av Utsira, foreløpig ser det ikke ut til at de har lyst til å gjøre noe for å nå regjeringens eget mål på klimaområdet.

Fordeler med ny bilpark

Bård Hoksrud sa da han besøkte Østfold i går at utviklingen av bilteknologi langt på vei oppveier økte utslipp – nyere biler bruker mindre drivstoff, og slipper følgelig ut mindre avgasser.

Hoksrud i 110

– Utslippene fra nye biler er mye mindre. Og nå når disse veiene er bygd for dette, og veibanene er adskilt med midtdelere, er det trygt å kjøre, sa Bård Hoksrud da han argumenterte for fartsøkningen i går.

Foto: Nina Marie Askim / NRK

Hviid Nielsen sier at det er ikke en stabilisering av utslippene som er det viktige, men en reduksjon. Og da holder det ikke med finsliping av dagens rådende teknologi.

– Biler har blitt noe bedre de siste årene, men vi ser nå at det tekniske potensialet på effektivisering av bilparken snart er nådd. Nå må man videre på nullutslipps-bilene, i dag altså elbiler, for å ta de ytterligere store kuttene som også Fremskrittspartiet har bundet seg til.

– Da må vi stå på el-bilfordelene, og stramme inn avgiftene mer på de mest forurensende bilene.