Slik blir Norges største rettssal

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Over 1000 berørte og nesten 700 journalister skal følge det historiske rettsoppgjøret mot Anders Behring Breivik i Oslo tinghus. Kort tid før start, bygges det fortsatt for fullt i tinghuset.

Geir Engebretsen med dommerrommet i bakgrunnen

Sorenskriver Geir Engebretsen har mye å gjøre, en drøy måned før terror-rettssaken starter i Oslo tingrett.

Foto: Anette Karlsen / NRK

Andre etasje i Oslo tinghus er en byggeplass. Løse kabler henger fra taket, det lukter sagmugg, midlertidige vegger er dekket med blå plast og lyden av at noen borrer i en vegg møter oss i det vi går ut av heisen.

– Det var så sterke motforestillinger mot å ha rettssaken et annet sted, sier sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen.

– Det er ikke vanskelig å forstå at det hadde vært en enorm belastning for et ungt menneske å vitne med 1000 mennesker til stede i for eksempel Oslo Spektrum. Dette er et rettsoppgjør, ikke underholdning.

Tingretten så på flere alternative løsninger før de falt ned på at Oslo tinghus gir de beste rammene. Det er særlig lagt vekt på at rettssaken er en stor belastning nettopp for alle som skal forklare seg.

Nå jobbes det med å stille en hel etasje på omtrent 2500 kvadratmeter til rådighet for saken i de ti ukene den pågår.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rettssal 250 Oslo tingrett

Dette blir den nye rettssalen i Oslo tinghus. Den er 250 kvm stor og har plass til rundt 200 tilhørere/presse.

Foto: Anette Karlsen / NRK

Bygger Norges største rettssal

Vi er i rettssal 250. Det er her hovedforhandlingene skal pågå. Takplater ligger stablet oppå hverandre, vinduer er delvis dekket til og det står flere stillaser i rommet.

Her skal det være plass til 200 tilhørere, presse, advokater, sakkyndige, dommere og den tiltalte. Likevel fremstår det som et lite rom når vi går inn det som skal bli publikumsinngangen.

– Dette har vært en mindre rettssal tidligere. Vi har revet flere vegger, tatt i bruk korridorer, litt av en annen rettssal, lagerrom og dommerrom som vi kan klare oss uten. På den måten er rettssalen nå blitt 100 kvadratmeter større, sier Engebretsen.

Når NRK er på besøk, er det lite som minner om en tradisjonell norsk rettssal. Et 20-talls arbeidere hamrer, bygger, trekker kabler og flytter kabeltromler for å bygge Norges største rettssal. I blå kjeledresser og med hvite hjelmer på hodet, peker, måler og diskuterer de seg i mellom.

En knapp måned før rettssaken er ingen møbler på plass, og rommet mangler fortsatt tak.

– Kabling har vært en enorm jobb. Saken skal TV-overføres til andre lokaler på tinghuset, til et pressesenter på Bristol, pårørendesenter på Grand Hotel og til 17 tingretter over hele landet. I tillegg skal NRK videreføre bildene som kan kringkastes til TV-verden for øvrig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arbeider i Oslo tingrett i forbindelse med terror-rettssaken

Gjennom denne døren kommer tiltalte Anders Behring Breivik til å føres inn og ut av rettsalen.

Foto: Anette Karlsen

Kan bli Norges dyreste rettssak

Domstoladministrasjonen har tidligere beregnet at bare behandlingen i Oslo tingrett vil koste 75,5 millioner kroner. Nå viser ferske tall at utgiftene til behandlingen i tingretten er beregnet til nesten 100 millioner kroner. Dette inkluderer ombyggingene i tingretten.

Prisen på selve ombyggingen er tidligere anslått til 25 millioner kroner, men nå er det klart at utgiftene er beregnet til 31 millione kroner. Det har sammenheng med et større behov for teknisk tilrettelegging og bedre fasiliteter, som ventilasjon og toaletter for det store antallet tilhørere.

– Både informasjonstilretteleggingen og sikkerheten er dyr. Dette er uten tvil en sak som blir kostbar å gjennomføre, sier Engebretsen til NRK, før han legger til:

– Men vi fører regnskap over hver eneste krone som blir brukt.

Til sammenligning: Nokas-saken er hittil den mest kostbare saken i norsk rettshistorie. Etterforskning og rettssak kostet minst 220 millioner kroner i ekstra bevilgninger.

I tillegg kom det som ble brukt til saken innenfor ordinære budsjetter. Advokatsalærer er heller ikke inne i dette beløpet, ifølge tingretten.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Får sikkerhet som en flyplass

Og sikkerheten blir uten tvil omfattende. Denne marsformiddagen NRK er på besøk, tar det knappe fem minutter fra vi går inn hovedinngangen til vi står i andre etasje. Vi må ikke gjennom noen sikkerhetskontroll og ingen sjekker hva vi har i veskene våre.

Vi tar heisen opp, og slipper å krangle med noen om plass. Når rettssaken starter i april blir realiteten en annen.

Alle som skal ut og inn av tinghuset i denne perioden må gå gjennom en metalldetektor. Det blir et vaktselskap som får ansvar for denne jobben, og Engebretsen er ikke i tvil om at dette kan bli en utfordring.

– Det nytter ikke å komme fem minutter før saken starter og tro at du rekker det. Det blir det samme som å komme på Oslo lufthavn fem minutter før flyet går. Det blir en flyplasslignende sikkerhetskontroll for å komme inn og ut, og vi forventer at folk beregner god tid.

Også på pressesenteret på Hotel Bristol og pårørendesenteret på Hotel Grand blir vaktholdet skjerpet.

– Også der er både vakthold og helseberedskap tingrettens ansvar.

I tillegg skal alle de som skal overvære saken i andre etasje akkrediteres. Det være seg alt fra etterlatte, journalister og vitner.

Det er også rundt 160 bistandsadvokater i saken, som i disse dager jobber med å samle inn informasjon om hvem som skal følge saken i Oslo, og i alle de andre 17 tingrettene som rettssaken skal overføres til.

Legger dagens trusselbilde til grunn

Stabssjef ved Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen sier de har utarbeidet en samlet sikkerhetsplan i forbindelse med sakens gang.

– Vi har lagt dagens trusselbilde til grunn, men skulle trusselbilde endre seg er vår sikkerhetsplan av dynamisk karakter og vi kan gjøre justeringer underveis. Vi regner heller ikke med like stort trykk i alle ti ukene, og vil ta hensyn til dette.

Han vil ikke gå inn på hvor mange politifolk som er satt av til arbeidet, men understreker at dette er et helhetlig sikkerhetopplegg i samspill med tinghusadministrasjonen.

– Men vi skal stå for den utvendige og innvendige sikringen av Oslo tinghus.

Hele verdens øyne rettet mot Norge

På gaten utenfor tinghuset haster folk forbi med bestemte skritt denne grå formiddagen. Andre står og venter på trikken. For i dag kjører både trikk og biler forbi tinghuset, som ligger midt i Oslo sentrum.

Men gatene rundt rettslokalet stenges for biltrafikk i de ukene rettssaken pågår.

Dette for å få plass til norsk og internasjonal presse som vil overføre direkte fra terrorrettssaken. Plassen utenfor tinghuset og gatene rundt er forbeholdt norsk presse, mens internasjonal presse skal holde til på Tullinløkka, drøyt 250 meter unna.

– Vi skal bruke fiberkablene som allerede ligger under bakken, slik at utenlandsk presse får overført de bildene de trenger fra rettssaken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Her skal pressen stå under rettsaken mot Anders Behring Breivik

Plassen utenfor Oslo tinghus (t.v) og gatene rundt er forbeholdt norsk presse, mens internasjonal presse skal holde til på Tullinløkka (t.h), drøyt 250 meter unna.

Foto: Anette Karlsen / NRK

Ferske tall viser at det kan bli så mange som 700 journalister, fotografer og annet personell som skal følge saken.

Det er pressefolk fra nesten 170 redaksjoner. Norge og Norden er sterkest representert, men forespørslene om akkreditering har kommet fra hele verden.

Svenske medier er blant dem som følger Behring Breivik-saken tett.

– Dagen etter tiltalen kom hadde Svenska Dagbladet hele første siden og tre sider inne i avisen, sier Björn Lindahl. Han er er korrespondent for Svenska Dagbladet og Göteborgs-Posten.

Nå forbereder han seg på å dekke selve rettssaken.

– Forberedelsene for min del har hittil gått gjennom Foreign Press Association Norway, hvor vi har tre representanter i den mediegruppe som Oslo tingrett opprettet. Her forsøker vi å se til at de utenlandske medienes behov ikke blir glemt.

En kjærkommen ombygging

Hvis dommen ankes til lagmannsretten, som det er ventet, vil også denne rettssaken gå i sal 250 i tingretten, og ikke i Borgarting lagmannsrett.

– Ombyggingen i forbindelse med denne rettssaken er kjærkommen for Oslo tingrett. Vi vil ikke rive den nye rettssalen når saken er over, men heller gjøre om på møbleringen, sier Geir Engebretsen.

I forbindelse med terror-rettssaken er det satt opp lett monterbare stoler og andre møbler, som like lett kan fjernes i ettertid.

– Det som er så spesielt i denne saker er at det er så mange berørte og kun en tiltalt. I de fleste andre sakene som går i tingretten er snakk om flere tiltalte og flere forsvarere. Derfor vil vi doble antall såkalte aktørplasser og fjerne en del av publikumsplassene.

Rettssaken mot Anders Behring Breivik starter i Oslo tingrett 16. april. Det er satt av ti uker til saken.

Det opprettes et eget nettsted for all informasjon om saken på domstolen sin side, siden er oppe fra tirsdag 13. mars.

Ombygging Oslo tingrett, rettssal 227

Det skal være et pressesenter i rettssal 227 med plass til 150 journalister. Rettsalen ligger rett ved siden av rettssal 250 der selve rettssaken skal gå.

Foto: Anette Karlsen / NRK