Hopp til innhold

Vy vil ikke si hvor mye togstansen kostet dem

Togene stod i to dager og skapte kaos for de reisende da bakken raste ut under jernbanen i Drammen. Statens Havarikommisjon mener ingen av de involverte gjorde en god nok vurdering i forkant av byggearbeidet.

Togtrøbbel Drammen-Asker

I to dager måtte pendlerne reise med buss for tog.

Foto: Chris Carlsen / NRK

– Konklusjonen er at alle aktørene som var involvert, det vil si Bane Nor, utbygger og underleverandører til utbyggeren, ikke i tilstrekkelig grad hadde vurdert at det kunne skje et utglidning av sporet, sier avdelingsdirektør for jernbane hos Statens havarikommisjon for transport (SHT), Kurt Olsen.

Kurt Olsen havarikommisjonen

Kurt Olsen er avdelingsdirektør for jernbane hos Statens havarikommisjon for transport.

Foto: Statens havarikommisjon for transport

Det var 5. september i fjor all togtrafikk mellom Drammen og Brakerøya ble innstilt på grunn av frykt for at masser fra bygningsarbeid kunne rase over sporet.

Togene var innstilt i to dager, og stengningen påvirket både Sørlandsbanen, Bergensbanen og Vestfoldbanen. Onsdag kom rapporten fra Statens havarikommisjon for transport.

– Det at man får en utrasing under et jernbanespor, og spesielt på en så tett trafikkert stasjon som Drammen stasjon, er en risiko. Jeg vil ikke spekulere i hva som kunne skje, men vil påstå at det kan være risiko for togtrafikken, sier Olsen til NRK.

Utglidning av masser under togskinner ved Drammen

Grunnen raste ut i forbindelse med at det skulle presses et rør i grunnen under sporet.

Foto: Bane NOR

SHT ser kun på sikkerhet

I rapporten konkluderer SHT med at «Bane Nor Infrastruktur har etter hendelsen skjerpet sin saksbehandling av kryss- og nærføringssaker som faller inn under Jernbaneloven § 10. Havarikommisjonen velger derfor å ikke gi en sikkerhetstilråding som følge av undersøkelsen.»

Innstilte tog Drammen

All togtrafikk ble innstilt ved Drammen stasjon.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Olsen forteller at de nå har lagt frem noen forslag, og at rapporten vil bli tatt tak i av andre myndigheter for å forhindre at dette skjer ved fremtidige byggeprosjekt ved jernbanelinjer.

– Vi er kjent med at Bane Nor har gjort noen tiltak som vi er helt trygge på at vil gi en forbedring, men vi håper også at flere tiltak skal iverksettes, sier Olsen.

– Hva vil du si om skyldspørsmålet eller ansvarsfordelingen?

– Havarikommisjonen fordeler ikke skyld eller ansvar. Vi ser kun på sikkerhet.

Vy vurderer rettslige skritt

Vy, den gang NSB, varslet allerede etter hendelsen i fjor at det kunne komme et erstatningskrav.

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby forteller til NRK at de nå skal lese rapporten nøye.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy

Åge-Christoffer Lundeby er pressesjef i Vy.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Vi har varslet et mulig søksmål, enten mot Bane Nor Eiendom, eller mot utbygger. Vi kommer til å finlese rapporten og vurdere eventuelle rettslige skritt.

– Kan dere si hvor mye dette har kostet dere?

– Det holder vi for oss selv inntil vi eventuelt kommer med et krav.

Lundeby sier juristene til Vy har mottatt rapporten i dag, og at de vil bruke den tiden det trengs for å lese og forstå innholdet før det kommer en avgjørelse.

Bane Nor har fremmet erstatningskrav

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, sa den gang til NRK at stengningen skjedde på grunn av arbeider med å bygge et hotell ved jernbanestasjonen.

– Det har vært arbeider i nærheten av sporet ved i Drammen stasjon. Det har ført til fare for utglidning av masser i sporet. Det er ikke trygt å kjøre tog foreløpig, sa Nordli.

17. oktober i fjor varslet Bane Nor at de ville komme med et erstatningskrav blant annet mot Drammen kommune og entreprenør Skanska etter hendelsen.

Bane Nor har foreløpig ikke kommet tilbake med svar på NRKs henvendelse.

Bane Nor, togstans Drammen-Asker

Det bygges et hotell ved jernbanestasjonen og i den forbindelse skulle det presses et rør i grunnen under sporet. Dette arbeidet førte til at grunnen raste ut.

Foto: Chris Carlsen / NRK