Hopp til innhold

Vurderer stans i giftdumpingen

Det kan bli politisk flertall mot å fortsette giftopprydningen i Oslo havn i alle de berørte kommunene. Høyre krever nye prøver umiddelbart.

Hans-Petter Aas
Foto: Siri Skranefjell/SV

Også Oslo SV kan komme til å be om en pause i slamdumpingen ved Malmøykalven. I så fall er det flertall mot å fortsette giftdumpingen i alle de berørte kommunene Oslo, Nesodden og Oppegård.

I går kom rapporten som viser at giftstoffet PCB lekker fra dypvannsdeponiet.

Avventer torsdagens høring

SV avventer torsdagens høring om saken før de tar stilling, sier leder i Oslo SV, Hans-Petter Aas.

- Vi ser veldig alvorlig på denne rapporten, men selvfølgelig vil vi lese den grundig før vi gjør noe. Dessuten har vi nettopp nå gått inn for å få denne høringen, for å få mest mulig kunnskap om hva som skjer i Indre Oslofjord, sier Aas til NRK Østlandssendingen.

Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo kommune vedtok i februar at det skulle holdes en høring i dypvannsdeponisaken. Det var SVs Hans Petter Aas som kom med forslaget om høring.

Krever nye prøver umiddelbart

Høyres miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Børge Brende, mener Statens Forurensningstilsyn umiddelbart må ut og ta nye vannprøver i Oslofjorden.

- Jeg ber miljøvernministeren omgående pålegge SFT å ta nye prøver i Oslofjorden. Hvis det medfører riktighet at miljøgiften PCB nå spres ut over fjorden, må miljøvernministeren handle omgående.

- Bør dumpingen stanses inntil det er tatt nye prøver?

- Ministeren kan pålegge SFT å ta nye prøver i løpet av noen få timer i dag. Hvis prøvene viser at det er uforsvarlig helsemessig det som foregår, så gir konklusjonen seg selv, sier Brende.

Vil se om forutsetningene er endret

Både de ansvarlige for deponiet og motstanderne er invitert til å legge fram resultatene av sine respektive undersøkelser av vannet rundt deponiet.

Hensikten med høringen er å få fram de resultater som overvåkningen av deponeringen har gitt, både de målinger som tiltakhaveren har stått for og de som motstanderne av dypvannsdeponiet har gjort.

Komiteen ønsker også å få klarlagt om forutsetningene som ble lagt til grunn for bystyrets vedtak om deponiet i november 2005 står fast eller er endret. Diskusjon av alternative deponeringsmåter er derimot ikke tema for høringen.

Til høringen har komiteen invitert tiltakshaveren for deponiet; Oslo Havn KF med samarbeidspartnere, og motstanderne av deponiet; Neptun, Folkeaksjonen mot giftdumping, m.fl. Dessuten er mange miljøorganisasjoner og fagetater invitert.

Spredning av PCB

Den nye rapporten som kom i går viste at det kreftfremkallende stoffet PCB er funnet i høye konsentrasjoner på flere steder utenfor Malmøykalven i Oslofjorden.

Rapporten er bestilt av miljøstiftelsen Neptun.

- Det lekker ut PCB fra deponeringsområdet som spres videre oppover i vannmassene, og PCB-sammensetninger er likeartet med de man finner i Bjørvika, sa forsker og daglig leder Per-Anders Bergqvist i ExposMeter AB, som står bak rapporten.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

- Bryter ikke tillatelsene

Men Havnevesenet mener rapporten viser at spredningen er i samsvar med de tillatelser som ble gitt på forhånd.

- Rapporten bekreftet at det ikke kan påvises noen spredning utover det som er beregnet for prosjektet. Vi bryter med andre ord ikke tillatelsene, sa prosjektleder Torild Jørgensen.

- Alle som pusser opp hjemme, vet at det ikke er mulig uten at det støver i den perioden du pusser opp. Sånn er det også her. Under anleggsgjennomføringen vil det være en økt belastning. Denne ulempen er prisen vi betaler for at det blir rent og fint på sikt, sa Torild Jørgensen.