Vurderer sak mot Halden-politikere

Mulig med rettslige skritt etter at statsadvokaten har opphevet bot og henlagt sak om ulovlig hogst.

Halden kommune

Ludvik Moskness mener at politikerne i hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift i Halden kommune gikk til falsk anmeldelse mot ham.

Foto: Rainer Prang / NRK

Statsadvokaten har opphevet et forelegg på 750 000 kroner og henlegger saken mot eiendomsutvikler Ludvig Moksness i Halden.

Moksness var anmeldt av politikere for ulovlig hogst på Hovsfjellet i Halden og ble ilagt bot.

Forundret over at politikerne gikk imot administrasjonen

Nå vurderer Moksness rettslige skritt mot politikerne som anmeldte ham.

Det var hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift som i januar i fjor vedtok å politianmelde Moksness, og de gikk dermed imot kommunens egen administrasjon, som mente at hogsten kunne skyldes uaktsomhet.

Moksness' advokat Ola Brekken synes det er forunderlig.

– Det som er et hovedpoeng i denne saken er at administrasjonen i Halden kommune mente det samme som oss, nemlig at hogsten ikke var ulovlig. Og til tross for dette treffer man altså et slikt vedtak, sier Brekken.

– Gikk til falsk anmeldelse

Ludvik Moksness skal nå i samtaler med advokat for å vurdere om han skal anmelde politikerne. Også han er forundret over at de valgte å gå i mot administrasjonen.

– De skjønner jo ikke alvoret i å gå til falsk anmeldelse, men de gjør det til tross for at de vet at det ikke er noe anmeldelsesgrunnlag, og det synes jeg er ganske grovt.

– Og da risikerer de selv å bli anmeldt?

– For falsk anmeldelse, ja, sier Moksness.