Vurderer å utvide nytt akuttmottak

Et drøyt år etter at nytt sykehus i Østfold ble tatt i bruk, kan det bli nødvendig å bygge om akuttmottaket.

Korridorpasienter på Sykehuset Østfold

Det store utbruddet av influensa og omgangssyke før jul førte til at flere pasienter måtte ligge på gangen i akuttmottaket.

Foto: Sykehuset Østfold

– Akuttmottaket er en flaskehals som vi må se alvorlig på, sier styreleder i sykehuset Østfold, Peder Olsen. Han gir uttrykk for at det kan bli aktuelt med en utbygging.

Det har vært tilfeller hvor det har vært så trangt om plassen på akuttmottaket at pasienter nærmest har blitt stuet sammen.

Pasientombud Marianne Eek i Østfold sier de får en del henvendelser om akuttmottaket

– Det kan være lang ventetid og utfordringer med plass.

Et varslet problem

Allerede før innflyttingen var sykehusledelsen klar over at det var fare fore at akuttmottaket ville bli for lite,

Den dagen kongen åpnet sykehuset var kapasiteten sprengt.

Og halvannen uke etter innflyttingen i de moderne lokalene på Kalnes i november 2015 måtte sykehuset utvide ventesonen.

Etter en måneds drift sa en tillitsvalgt fra om alvorlig mangel på arbeidsplasser for legene i akuttmottaket.

Korridorpasienter

Før jul var det et heftig utbrudd av både influensa og omgangssyke.

Situasjonen i akuttmottaket ble karakterisert som kaotisk av leder av brukerutvalget ved sykehuset, Vigdis Yttervik.

– Når det gjelder hygiene og smitte, så er det veldig beklagelig at man må ligge så tett i seks senger på et lite rom i akuttmottaket, sa hun i desember.

I februar ble det kjent at sykehusdirektør Just Ebbesen ønsker å åpne sykehuset for 17 000 pasienter til. fra og med neste år. I den forbindelse påpekte Ebbesen at han gjentatte ganger har sagt at akuttmottaket ikke er dimensjonert riktig i forhold til driften.

Nå sier styreleder Peder Olsen at det er noe de vil se på.

–Jeg tror vi i løpet av 2017 må se på hvilke muligheter vi har for å utvide kapasiteten i akuttmottaket og det kan også innebære at vi må se på noen bygningsmessige endringer.