Vurderer å bryte med Islamsk Råd

Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn vurderer å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd. Styrelederen sier til Dagsavisen at de har forsøkt å komme til en felles forståelse av hva tilliten innad bygger på, men at de ikke har nådd igjennom. Leder av Islamsk Råd sier til avisen at de vil ta opp saken direkte med samarbeidsrådet.