Vurderer å anke vanndom

Nordby Shoppingcenter er ikke fornøyd med dommen, der Halden kommune vant frem med et tilkoplingskrav på 10 millioner kroner.

Nordby Shopping Center, Svinesund

KAN KOMME TIL Å ANKE. Av tre alternativer trodde kjøpesenteret at det var vannet fra Halden, som skulle bli det rimeligste alternativet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ifølge dommen som ble avsagt i Halden tingrett tidligere i februar dømmes Nordby Shoppingcenter AB til å betale 9,9 millioner kroner i tilknytningsavgift for tilkopling til vannet fra Halden kommune.

I tillegg må kjøpesenteret betale Halden kommunes saksomkostninger med 150.000 kroner.

Tron Harald Bjerke, som er administrerende direktør for eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, sier til E24 at selskapet vurderer å anke dommen.

- Vi hadde ventet et annet utfall, og er skuffet over resultatet. Vår advokat mener vi bør anke saken, og vi vil nå bruke tiden innen fristen på å avgjøre hva vi skal gjøre, sier Bjerke.

Les også:

Nordby Shoppingcenter

TAPTE. Eierne av senteret nektet å betale en regning på 10,8 millioner kroner, og dermed havnet saken i retten. Kommunen vant frem i tingretten med at senteret skyldte penger for tilkobling til vann.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Mente kommunen somlet

I 2006, da avtalen ble inngått mellom kommunen og kjøpesenteret, var det ikke noen tilkoplingsavgift i Halden kommune.

Det ble lagt rør fra Nordby, som ligger syd for Svinesund til Ringdalsfjorden, under fjorden og fram til Sponvika der Halden kommunes vannledning ligger. I alt kostet arbeidene 14 millioner kroner.

Først to år etter at avtalen ble inngått kunne man kople seg til det kommunale Halden-vannet. Da tilkobling fant sted var gebyr innført, og regningen fra Halden kommune lød på 10,8 millioner kroner renter inklusive.

Eierne av kjøpesenteret mente kommunen somlet og ville ikke betale, mens det fra kommunalt hold ble hevdet at det aldri forelå noen fullverdig søknad.

Les også:

Betaler millioner til Halden

Da kjøpesenteret skulle velge en løsning for vann, hadde de tre alternativer.

Tilkobling til Strømstads kommune vannledningsnett ble for dyrt.

Boring etter eget vann ble kostnadsberegnet til 12-14 millioner kroner, og det betød også at at senteret selv måtte drifte et pumpeanlegg - noe de ikke ønsket, skriver E24.

Vann fra fra Halden kommune kunne derfor ha blitt det rimeligste alternativet, slik det så ut i 2006.

På toppen av de 10 millionene senteret er dømt til å betale Halden kommune, kommer også saksomkostninger til egne og kommunens advokater, og betaling for vannet som leveres.

Årlige, avtalefestede kostnader for levering av vannet fra Halden kommer de neste 25 årene til å koste Nordby Shoppingcenter rundt 10 millioner kroner.

Årlige pris for vannleveringen er 400.000 kroner eksklusive moms.