Hopp til innhold

Vollen-drapet: – Statsadvokaten har tatt for lett på flere mulige lovbrudd

Familien til Anna Kristin Gillebo Backlund, som ble drept på jobb ved barnevernsinstitusjonen Små Enheter, mener arbeidsgiverens bot på 200.000 kroner er en for liten straff.

Små Enheter i Vollen i Asker

Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb ved barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker da hun ble drept av en 15 år gammel jente 28. oktober 2014.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statsadvokaten ga firmaet boten for å ha unnlatt å lage en skriftlig instruks for nattevaktene om hvordan arbeidet med den 15 år gamle jenta som drepte Backlund skulle utføres. Andre deler av siktelsen ble henlagt, til tross for at både Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og dommene i tingretten og lagmannsretten i straffesaken, har påpekt brudd på arbeidsmiljøloven hos Små Enheter.

–Vi er veldig kritiske til at statsadvokaten mener det er gjort et godt nok forebyggende arbeid. Det mener absolutt ikke vi, sier Amund Gillebo, broren til Backlund.

Amund Gillebo

Amund Gillebo, broren til drepte Anna Kristin, og resten av familien mener statsadvokatens avgjørelse er feil.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I dag klagde familien på påtaleavgjørelsen for å få en ny vurdering av siktelsen mot Små Enheter (SE).

– Statsadvokaten har tatt for lett på flere vurderinger av mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Når så alvorlige brudd ikke får større konsekvenser enn en bot som er småtteri for et stort firma, så sier man egentlig at man kan gjøre som man vil, mener Gillebo.

Det var statsadvokat Stein Vale som avgjorde påtalen.

– Jeg skal vurdere klagen. Hvis jeg står fast ved påtaleavgjørelsen, vil klagen bli oversendt Riksadvokaten for ny behandling, sier Vale.

Politiet foreslo fire ganger så høy bot

Søndre Buskerud politidistrikt foreslo i sin siktelse i april 2017 å ilegge SE en bot på 800.000 kroner. Politiet mente SE brøt arbeidsmiljøloven på to punkter:

  • Da de ikke gjorde en tilpasset risikovurdering for nattevaktenes arbeid med den 15 år gamle jenta, etter arbeidsmiljøloven §3-1. Arbeidstilsynet mente at nattevaktene arbeidet alene og derfor skulle hatt en egen risikovurdering.
  • Da de ikke lagde en skriftlig instruks for hvordan arbeidet til nattevakten skulle utføres, slik arbeidsmiljøloven §3-2 krever. Dette punktet sa statsadvokat Vale seg enig i, og ga en bot på 200.000 kroner.

Det første punktet ble henlagt av statsadvokaten blant annet fordi han mente at SE gjorde den risikovurderingen loven krever etter en hendelse i juli 2014, der jenta angrep en ansatt med machete. Vale mente at nattevakten ikke arbeidet alene, siden det var to andre hvilende nattevakter på jobb.

Statsadvokat Stein Vale

Statsadvokat Stein Vale vurderte saken mot Små Enheter.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Familien er uenige og peker i klagen på at Arbeidstilsynet mente nattevaktene i realiteten arbeidet alene. I tillegg viser de til vitneutsagn fra rettssaken om voldsrisikoen fra jenta var like stor om natten som om dagen. Dermed mener de det var påkrevd med en egen risikovurdering av nattevaktene.

Statsadvokat Vale påpeker at Arbeidstilsynet ikke har reagert på påtaleavgjørelsen.

– De er faginstansen i denne saken, og det har ikke kommet noen klage fra dem i denne saken, sier han.

Tas til etterretning

Små Enheter ble i 2015 kjøpt opp av den internasjonale aktøren Unicare, som har overtatt deres ansvar i saken.

– Vi tar klagen til etterretning, og har ikke ytterligere kommentarer til den, skriver konsernsjef i Unicare, Tom Tidemann, i en e-post til NRK.

Videre skriver han at Små Enheter gjorde en total gjennomgang av rutinene sine etter drapet. Etter oppkjøpet har Unicare sitt hovedfokus vært å gjøre sikkerheten så god som mulig.

– Vi har bidratt med vår kompetanse og våre ressurser i gjennomgangen av systemet. Avvikene som ble funnet er lukket, og avdelingen på Vollen er nedlagt, ifølge Tidemann.