Voldelige menn skal merkes

Regjeringen vil gi dem som bryter besøksforbud en alarm som varsler politiet når de nærmer seg voldsofferet.

Vold i hjemmet
Foto: NTB Scanpix

Et forsøksprosjet med såkalt omvendt voldsalarm skal settes i gang i Asker og Bærum.

Prinsippet er at personer som bryter et pålagt besøks- eller kontaktforbud skal kunne bli pålagt å bruke en alarm som varsler politiet når trusselutøver nærmer seg den som skal beskyttes.

Prøveprosjekt skal utredes ved Asker og Bærum politidistrikt, med oppstart i løpet av 2007.

Mer til oslopolitiet

I statsbudsjettet for 2007 har regjeringen gitt 62 millioner mer til politiet i Oslo enn de fikk i år, men det er mindre enn de brukte i fjor.

I statsbudsjettet er det bevilget 1.406 millioner kroner til Oslo politidistrikt.

Regnskapet i fjor viser at de brukte 1.445 millioner i 2005, mens det salderte budsjettet for 2006 gir dem 1.344 millioner.

Flere politistudenter

Regjeringen foreslår å øke opptaket ved Politihøgskolen i Oslo fra 360 til 432 studenter. Dette er det største opptaket siden 1998.

Det er i tråd med hva lederen i politiets fellesforbund Arne Johannessen håpet på.

Flere studenter skal bidra til å styrke politi- og lensmannsetaten..

- Jeg mener det er viktig å styrke alle politidistrikt. Vi trenger mer synlighet i politiet, samtidig ser vi at organisert kriminalitet krever stadig mer ressurser, sa Storberget for to dager siden.

Politiaksjon
Foto: Egil Granum / NRK

Fortsatt gjengsatsning

Den økte innsatsen mot gjengkriminalitet, der det i 2006 er satt av 6 millioner kroner, skal videreføres. Det samme gjelder styrkingen av ØKOKRIM med 11 årsverk fra 2006.

I budsjettet står det også at det skal iverksettes særskilte tiltak i Oslo for å styrke politiets innsats mot prostitusjon og menneskehandel.

Det skal blant annet opprettes en egen gruppe som får et særskilt ansvar for oppsøkende og tillitsskapende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, etterforskning og iretteføring av saker som gjelder menneskehandel, hallikvirksomhet og prostitusjon der den prostituerte er under 18 år.