Hopp til innhold

Vold og trusler øker mot ansatte i Oslo-skolen

Ny rapport viser at flere ansatte i Oslo-skolen blir slått, sparket eller truet av elever. Byråd mener rapporten forteller om en bekymringsfull utvikling.

Vold i skolen

Ny rapport viser at utviklingen med mer vold og trusler mot ansatte og elever i Oslo-skolen fortsetter.

Foto: Christopher Sandøy

– Det er en erkjennelse om at vi har et problem, sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen, under presentasjonen av rapporten.

Inga Marte Thorkildsen

Byråd Thorkildsen mener at skoler må bli flinkere til å samarbeidet med hverandre og med hjemmene til elever.

Foto: NRK

Den nye undersøkelsen viser at 1383 ansatte (åtte prosent) ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i fjor. I 2017 var tallet drøyt 1100.

Antallet svært alvorlige hendelser, som biting, spark, slag og trusler har økt fra 201 til 340 i fjor.

Dårlig forebyggende arbeid

Byråden understrekte at hun ikke var fornøyd med utviklingen.

– Vi har ikke forebygga godt nok. Det har ikke vært systematikk i det forebyggende arbeidet over tid eller en enhetlig retning på det, sa Thorkildsen.

Akkurat som i fjor er det på spesialskolene du finner de største utfordringene. Tallene som ble lagt fram i dag viser at de står for 51 prosent av hendelser.

Utdanningsetaten skriver også at på ordinære skoler er det kun en til tre elever som står for de fleste hendelsene. Etaten mener at økningen har en bekymringsfull utvikling.

Vold og trusler mot elever

– Jeg er glad for at vi har rapporten, men jeg er bekymra over utviklingen og den skal ikke få lov til å fortsette, sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Videre nevner rapporten at vold og trusler mot elever også øker. I fjor var det 1174 hendelser mot elever på Oslo-skolen, det tallet har økt til 1620.

Kari Andreassen, fungerende utdanningsdirektør, sier til NRK at når hendelsen først skjer så er hjelpen til de ansatte og skolene altfor dårlig.

Rådet til påtroppende utdanningsdirektør Marte Gerhardsen er derfor:

– Jeg vil anbefale henne at hun gjennomfører det jeg nå har bestemt. Nemlig at vi skal ha gjennomgang av alle støttetiltak og å jobbe videre med kunnskapsgrunnlaget til de 15 000 ansatte, sier Andreassen.

Av de totalt 2183 innmeldte hendelsene ble kun 26 politianmeldt.