Hopp til innhold

Vold og trusler mot lærere økte med 63 prosent

I 2017 ble det registrert 3170 volds-og trusselhendelser mot lærere på grunnskolen i Oslo. Kun 43 av dem ble politianmeldt.

Illustrasjon Mobbing

Hver eneste dag i 2017 ble det registrert 16 volds- eller trusselhendelser på grunnskoler i Oslo.

Foto: NRK

Fordelt på 190 skoledager betyr det at det var 16 volds- og trusselhendelser på skoler i Oslo hver eneste dag i 2017. Hendelsene har rammet 1164 lærere.

Siden 2015 har det blitt mer enn tre ganger så mange registrerte volds- og trusselhendelser. Fra 2016 til 2017 økte antallet med 63 prosent.

Vold og trusler på grunnskoler i Oslo

År

Antall hendelser

2015

871

2016

1940

2017

3170

Kilde: Utdanningsetaten

Tallene er hentet fra Utdanningsetatens årsrapport og omhandler både vanlige og spesialskoler på grunnskolenivå.

– Det er alvorlig, sier Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune

Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Foto: Christopher Sandøy-Isachsen / NRK

Rapporten forteller at det er mellom en og tre elever ved hver skole som står bak det meste av vold og trusler. De fleste hendelsene skjer med barn mellom 6-12 år.

– Mange av elevene i Oslo har spesielle bakgrunner; noen har flyktet fra konfliktområder, noen har foreldre som er i vanskelige situasjoner. Mange tar ut vanskelige følelser ved å utagere på skolen, sier Søgnen.

Nærmere virkeligheten

Ifølge Utdanningsetaten er det vanskelig å si om økningen skyldes flere faktiske hendelser eller om rapporteringen har blitt bedre. Marianne Krogh, grunnskolekontakt i Utdanningsforbundet Oslo, tror det er en kombinasjon.

Marianne Krogh, Utdanningsforbundet Oslo

Marianne Krogh, grunnskolekontakt i Utdanningsforbundet Oslo, er glad for at flere lærere nå rapporterer inn vold og trusler.

Foto: Utdanningsforbundet

– Det er nok både bedre rapportering og en reell økning i antall hendelser. Flere elever er mer utagerende enn før, og vi hører om flere alvorlige hendelser.

Hun forteller at systemene for rapportering har blitt bedre og enklere.

– Tillitsvalgte sier at det har vært mye underrapportering i tidligere år, men vi har vært tydelige på at man må rapportere alle hendelser, uavhengig av alvorlighetsgrad, sier Krogh.

Vold og trusler mot grunnskolelærere i Oslo

Kan være stigmatiserende å stå fram

NRK har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med Oslo-lærere som er utsatt for vold for å høre deres historier, men ingen vil stille opp. Ifølge både skoledirektør Søgnen og Utdanningsforbundet er det ennå forbundet med skam å stå fram som voldsoffer blant lærere.

– De tenker ofte at det er de som ikke strekker til. Men det er viktig at lærere er åpne og sier fra om hendelser. Da kan vi hjelpe dem, eleven og resten av skolen, sier Søgnen.

Krogh tror mange lærere bagatelliserer hendelser de har vært utsatt for, særlig på barneskolen.

– Å snakke om at man har vært utsatt for vold fra en første- eller andreklassing kan oppleves som stigmatiserende.

Vold og trusler etter alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad

2015

2016

2017

Lite alvorlig

279

1039

1515

Alvorlig

425

674

1219

Svært alvorlig

167

227

436

– Uakseptabel situasjon

436 av hendelsene i 2017 ble kategorisert som «svært alvorlige». 1219 saker ble ansett som «alvorlige». Likevel ble bare 43 av sakene anmeldt til politiet.

Fire saker ble meldt til Arbeidstilsynet fordi de førte til «varig arbeidsudyktighet» for den ansatte.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener situasjonen er uakseptabel.

Inga Marte Thorkildsen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener man nå få minne årsakene til volden for å kunne forebygge effektivt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– At hovedtyngden av tilfellene knytter seg til 1–3 elever per skole tilsier at dette både kan og skal vi gjøre noe med. Nå må vi inn i dybden og finne ut av årsakene til volden. Skal vi lykkes, må barn og unge være våre viktigste samarbeidspartnere, mener byråden.

Spesialskoler og -grupper særlig utsatt

Over halvparten av hendelsene involverte ansatte i spesialskoler eller i spesialgrupper på både grunnskole og videregående nivå. Mange elever på disse skolene og i disse gruppene er spesielt krevende, og har problematisk atferd.

Geografisk sett skjer den største andelen av vold og trusler på skoler på Alna og Stovner. 493 av hendelsene har skjedd her.

Vold og trusler fordelt etter skolegruppe og pr. elev

Skolegruppe

Antall hendelser i 2017

Antall hendelser pr. elev

Nordstrand og Søndre Nordstrand

198

0,02

Gamle Oslo og Østensjø

235

0,02

Alna og Stovner

493

0,06

Grünerløkka, Bjerke og Grorud

362

0,04

Nordre Aker, Sagene og St. Hanshaugen

361

0,03

Vestre Aker, Ullern og Frogner

308

0,03

Spesialskoler

1006

3,21

Kilde: Utdanningsetaten