Vogntogstans på E6

Et vogntog har stanset i sørgående felt på E6 ved Missingmyr, men det er mulig å passere, melder Vegmeldingssentralen.