Villreinkalv med skrantesyke

Både villreinkalven og bukken som ble felt i Fødalen og Lærdal var smittet av skrantesyke, skriver avisa Hallingdølen. Analyser fra Veterinærinstituttet viste at dyrene hadde CWD-smitte i lymfeknutene, men ikke i hjernen. – At også kalver kan bli smittet, er nytt og oppsiktsvekkende, sier lederen i villreinnemnda i Nordfjella, Lars Nesse.

Hentar ut skrantesjuk villrein
Foto: Petter Braaten/SNO