Ville behandle klamydia med blomstermedisiner

Naturterapeuten skal ha brukt en maskin som angivelig leser ubalanser i blodet for å påvise klamydia hos en frisk mann. Nå får hun kritikk av Helsetilsynet.

Klamydia-bakterien

Klamydia er en av de vanligste kjønnssykdommene i Norge, og diagnostiseres med en urinprøve fra menn og med en prøvepinne fra skjeden hos kvinner. Den behandles med antibiotika. (Kilde: Store medisinske leksikon)

Foto: NRK

En hjelpepleier og naturterapeut fra Østlandet har fått en skriftlig advarsel fra Helsetilsynet for grov uaktsomhet etter at hun diagnostiserte en mann med klamydia uten å ta en eneste prøve.

I stedet brukte hun målinger av «svingninger» som skal oppstå når pasienten holder i en metallkloss koblet til en maskin. Som medisin fikk mannen homøopatiske dråper.

Klamydia er en seksuelt overførbar sykdom og diagnostiseres med urin- eller skjedeprøve. Som hjelpepleier har man ikke lov til å verken stille diagnoser eller gi behandling.

– Hun har utført oppgaver man trenger legeautorisasjon for. Selv om behandlingen er alternativ, gjelder helsepersonelloven om man er hjelpepleier, uansett om man er en alternativ behandler, forteller rådgiver i Helsetilsynet, Daniel Croles Fitjar.

Uenighet

Etter at mannen fikk beskjed om at han hadde klamydia, tok han kontakt med fastlegen sin. Gjennom urinprøve fikk legen konstatert at mannen ikke hadde kjønnssykdommen. Legen valgte å melde forholdet til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som fulgte opp med en tilsynssak mot hjelpepleieren.

Ifølge dokumenter fra Helsetilsynet skal hjelpepleieren ha forklart legen at det ikke var sikkert at klamydia ville slå ut på vanlige tester, fordi utslagene var sensitive eller små.

I en senere uttalelse forklarte terapeuten at hun slett ikke hadde sagt til pasienten at han hadde klamydia og at han hadde misforstått.

Målingene hun hadde utført på mannen tester etter «ubalanser». Hun forklarer at hun leste utslagene høyt, og at han må ha hørt henne feil da hun sa at målingene ikke gjorde utslag på klamydia.

Leder i Norges Landsforbund for Homøopraktikere, John Hetlelid, representerer naturterapeuten i saken. Han støtter kvinnens forklaring, og sier at det har skjedd en svikt i kommunikasjonen.

– Når vi tester med energetiske metoder kan det falle uttrykk som er nevnt her. Hun har aldri sagt at han har klamydia.

Helsetilsynet har mottatt varsel om at saken vil bli påklaget.

Fitjar poengterer at problemet i saken ikke gjelder måten den alternative behandlingen er gjennomført, men at personen er hjelpepleier.

– Som hjelpepleier må man forholde seg til grensene for sin kompetanse. Denne personen stilte en diagnose om klamydia og det er en legeoppgave, sier Fitjar.

– Uvanlig

Maskinen naturterapeuten brukte heter «Vegatest» og er et diagnoseverktøy innenfor alternativ behandling, som angivelig skal kunne påvise allergier og sykdommer hos en pasient ved hjelp av elektroakupunktur.

Legemiddelverket er ikke kjent med det spesifikke verktøyet.

– Med stor sannsynlighet er ikke dette regulert som medisinsk utstyr i Europa, sier Bjørn Kristian Berge, seniorrådgiver i område medisinsk utstyr i Legemiddelverket.

Flere leger i utlandet skal ha fått reprimander for å ha brukt den til behandling av pasienter.

– Måten det er diagnostisert på her er litt uvanlig, men problemet gjelder ikke innholdet i den alternative behandlingen. Det er at denne personen er en hjelpepleier, og hun må derfor innrette seg etter de faglige kvalifikasjonene som ligger til hjelpepleieryrket, avslutter Fitjar.