Ville «pågripe» rettpsykiater

Forsvaret i Kolbotn-drapssaken ba retten om at rettpsykiateren skulle hentes med makt hvis hun fortsatt nektet å dra fra Sør-Afrika for å møte i Follo tingrett. Det fikk psykiateren til å ombestemme seg.

Tor Erling Staff og Siri Langseth

Forsvarer Tor Erling Staff og Siri Langseth sier rettpsykiateren må sette seg på første fly fra Johannesburg, eller hentes med makt.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Synne Sørheims uttalelse og tilstedeværelse i Follo tingrett er helt avgjørende for straffegrunnlaget i saken, mener begge partene.

Men til tross for at hun hadde oppmøteplikt, kom ikke psykiateren til Follo tingrett onsdag da hovedforhandlingen i Kolbotn-drapet startet.

– Jeg ber formelt om at retten treffer avgjørelse for at sakkyndige avhentes, sa forsvarer Tor Erling Staff i tingretten i dag.

Dette er ikke det helt samme som å pågripe, men innebærer at politiet kan hente vedkommende med makt, men er ikke like alvorlig, opplyser forsvareren til NRK.no

Tidligere uttalte statsadvokat Kristian Nicolaisen at Sørheim på rettens ordre hadde «å pelle seg hjem på første fly.»

– Helt skandale

Staff viser til et par bestemmeleser i straffeprosesslovens § 143, annet ledd og en bestemmelse i Domstolloven § 200.

Bakgrunnen for begjæringen er at rettpsykiater Synne Sørheim ikke ville møte i Follo tingrett i forbindelse med hovedforhandlingen etter drapet på Camilla Samira Olsen på Kolbotn, til tross for at hun hadde oppmøteplikt.

Sørheim har skrevet under på at hun er sakkyndig i saken, men har i mellomtida flyttet til Sør-Afrika. Dette opplyste hun om, og at hun ville i tilfelle være tilgjengelig på telefon, men ikke fysisk i tingretten.

På telefon med dommeren har Sørheim sagt at hun ikke ville komme til Norge før i april, og at det var uaktuelt for henne å møte i Norge nå fordi hun har omsorg for to barn i Sør-Afrika.

(Saken fortsetter under bildet)

Camilla Samira Olsen ble funnet drept på Kolbotn

Camilla Samira Olsen ble funnet drept i parets leilighet på Kolbotn i Akerhus i fjor sommer.

Foto: Lien, Kyrre/Scanpix/Privat

– Dette er brudd på oppmøteplikt. Dette er en forsettlig situasjon. Dette er helt skandale, sier Staff.

Kan få bot

Sørheim er en av to rettpsykiatere som skal vurdere om den tiltalte i saken er strafferettslig tilregnelig eller om han er psykotisk.

Synne Sørheim

AVHENTE: Forsvaret ønsker å hente rettpsykiater Synne Sørheim til Norge med makt.

Foto: Haakon Mosvold Larsen / Afp

Ifølge Staff er Sørheim også erstatningsplikting i saken. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er enig:

– Jeg støtter forsvarer fullt ut i det han sier. Retten burde gi Sørheim rettergangsbot og pålegges erstatning, sier Larsen.

– Sørheim visste at det var forutsatt at hun skulle møte i retten fordi den rettsmedisinske kommisjonen la til grunn at en forutsetning for hennes uttalelse er at hun observerer tiltalte under hovedforhandlinga.

– Kan møte likevel

Etter en stund og flere telefonsamtaler mellom Follo tingrett og Sør-Afrika, kom det kontrabeskjed fra Sørheim i Johannseburg om at hun likevel kan møte i tingretten, men ikke før mandag neste uke.

Dermed besluttet Follo tingrett å ta en pause i hovedforhandlinga frem til mandag, slik at Sørheim er på plass.

– Det er ikke gunstig, men dette må vi vel få til, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som likevel regner med at Sørhiem får rettergangsbot for manglende oppmøte.

Forsvarer Tor Erling Staff sier det var en «klok» beslutning av Sørheim å likevel stille opp.

– Det var hennes eneste valg, sier Staff.

Sammen med rettpsykiater Torgeir Husby har Sørheim ansvar for å utrede terrorsiktede Anders Behring Breivik (32).

De to psykiaterne skulle egentlig levere enn ferdig utredning 1. november, men har fått utsettelse til 30 november på grunn av et stort materiale.