Hopp til innhold

Villa Sult ga uforsvarlig behandling til pasient

Statsforvalteren i Oslo og Viken kritiserer Villa Sult, et privat institutt for spiseforstyrrelser i Oslo, etter at en yngre pasient ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Det skriver TV2.

Statsforvalteren startet tilsyn mot Villa Sult etter et varsel fra barneklinikken på Oslo universitetssykehus. Ansatte der reagerte blant annet på at pasienten selv var ansvarlig for å melde om egen vektutvikling til Villa Sult.

I løpet av behandlingen på klinikken mente OUS-legene at hen ble verre både fysisk og psykisk.

Etter et år med undersøkelser konkluderer Statsforvalteren med at Villa Sult har brutt spesialisthelsetjenesteloven, og ikke gitt forsvarlig utredning, behandling eller oppfølging til pasienten.

Villa Sult sier til TV2 at de tar saken meget alvorlig. De har endret på flere av sine rutiner, og justert prosedyrer for behandling av pasienter.