Vil vurdere sikkerheten til NAV-ansatte

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil gå gjennom sikkerhetstiltakene for NAV-ansatte.

Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt mener NAV-ansatte ofte har vanskelige konflikter på jobb.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi må gå gjennom sikkerheten og se på om det er noe vi kunne gjort bedre, sier Anniken Huitfeldt, arbeidsminister.

Mandag morgen ble en NAV-ansatt kritisk skadet etter at en mann stakk henne med kniv gjentatte ganger, blant annet i ryggen. Politiet opplyser ved 13-tiden mandag at tilstanden hennes fortsatt er kritisk.

– Vi har hatt stort fokus på sikkerhet for NAV-ansatte. Jeg kan ikke gå inn i hva slags sikkerhetstiltak vi har, for det er ikke offentlig, men dette var også tema på det siste etatsstyringsmøtet vi hadde med NAV, sier Anniken Huitfeldt.

Balansegang mellom tilgjengelighet og sikkerhet

Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Departementet merker seg at stadig flere NAV-ansatte melder fra om alvorlige hendelser på arbeidsplassen sin, og at selv om det sjelden er så alvorlige situasjoner som den i dag, skjer mange av konfrontasjonene når NAV-ansatte stille krav til klienter.

– De NAV-ansatte gjør en kjempejobb. De står ofte i vanskelige konflikter. Mange må si nei til søknader om ytelser. De må stille krav om aktivitet. Det kan ofte bli konfrontasjoner, sier Anniken Huitfeldt.

Byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland, mener det er vanskelig å sikre seg 100 prosent mot en slik hendelse.

– Alle medarbeidere ved sosialkontor får skolering i hvordan man skal håndtere ulike situasjoner. Sikkerheten på sosialkontorene i Oslo vurderes løpende, og man må finne balansegangen mellom åpenhet, tilgjengelighet og trygghet, sikkerhet.

Ønsker ikke glassveggene tilbake

Hovedverneombud i NAV Oslo, Roger Larsen, synes knivstikkingen av en kollega er fryktelig.

– Vi må nå ta en gjennomgang av det som har skjedd på Ammerud for å se hva vi kan lære av situasjonen, sier han.

Larsen sier at NAV har tatt et valg om å holde en åpen linje på kontorene, et valg han synes er fornuftig.

– Jeg tror ingen ønsker seg tilbake til de gamle sosialkontorene der ansatte satt inne bak glassvegger.

Byrådslederen i Oslo sier at han håper det ender bra for medarbeideren og at hun kommer tilbake på jobb.

– Jeg håper jo nå at det går bra med vår medarbeider som ligger skadet, og tankene mine går til henne, til hennes pårørende og til kollegene på sosialkontoret, sier Stian Berger Røsland.

NAV-kontoret på Ammerud

Mannen ble pågrepet av hundepatrulje i nærheten av boligen sin 9 minutter etter at politiet ble varslet.

Foto: Ingvild Holm Tellesbø / NRK