Vil villcampingen til livs

Rådmannen i Sarpsborg foreslår å endre politivedtektene, for å hindre "beslaglegging av områder over tid som ikke er hensiktsmessige". Biskopen i Borg mistenker at det er meningen å hindre romfolk i å etablere seg i byen.

Unni Skaar
Foto: Odd Skjerdal / NRK

Sarpsborg kommune ønsker større kontroll på hvem som parkerer og camper på offentlige områder.

Rådmann Unni Skaar foreslår at de endrer politivedtektene i kommunen til at folk må søke forhåndstillatelse for å kunne overnatte på kommunens friområder.

Atle Sommerfeldt

– Lite gjestfritt, mener biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt.

Foto: NRK

– I første omgang handler det om å forebygge ansamlinger, eller beslaglegging av områder over tid som ikke er hensiktsmessige. Vi ønsker at områdene skal være tilgjengelig for det dette er til for, altså almen ferdsel, park- badeplasser eller parkering, sier Unni Skaar.

Rådmannen har gått gjennom kommunens politivedtekter sammen med politiet og kommet med forslag til endringer.

Skjult tiltak mot romfolk?

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, spør seg om dette egentlig handler om et forsøk på å hindre romfolk å etablere seg i Sarpsborg. I nabobyen Fredrikstad har det vært flere kontroverser direkte eller indirekte knyttet til etableringen av en romleir.

– Det er noe uklart for meg hva dette egentlig innebærer, sier biskopen. Betyr det at man legger restriksjoner på ungdom og barn som har lyst til å campe ulike steder i Sarpsborg, eller handler det egentlig om en paragraf som skal hindre romfolk å være til stede i Sarpsborg?

– Det siste vil jo være veldig lite gjestfritt.

Det svarer rådmannen nei til.

– Dette er en helt generell regel som gjelder for alle. Vi har godt tilrettelagte både parkerings- og campingområder i Sarpsborg, også for alle.