Hopp til innhold

Vil utvide markagrensa

Lørenskog vil utvide marka ved Lysås. OBOS har ventet på å få bygge boliger i 40 år og vurderer nå erstatningssøkmål.

Det gamle utbyggingsområdet ved Lysås bør i stedet bli en del av marka. Det foreslår Lørenskog kommune.

Området Lørenskog kommune vil innlemme i marka ligger i dalsiden øst for den populære turveien fra Ellingsrud mot Mariholtet.

Når den varslede markaloven er vedtatt, vil denne innfallsporten til Østmarka dermed ha varig vern mot boligbygging.

Tidligere var Lysås ett av Lørenskogs framtidige utbyggingsområder med et potensiale på nær 1.000 boliger.

Åge Pettersen, informasjonssjef i OBOS
Foto: Marianne Otterdahl-Jensen/OBOS

 - Dette området er jo meget godt egnet til boliger. Det har også Lørenskog kommune ment inntil for noen år tilbake. Det ligger godt til, rett ved Oslo, så det er svært godt egnet for småhusbebyggelse, sier informasjonssjef i OBOS Åge Pettersen.

- Avtalebrudd

OBOS kjøpte området så tidlig som i 1965 og vurderer nå erstatningssøksmål mot kommunen.

- Det er veldig aktuelt, det jobber vi konkret med. Vi har frist ut 2007 for å fremme erstatning, sier Pettersen.

Han sier grunnlaget for å søke erstatning er brudd på avtalen OBOS hadde med kommunen, om at området skal brukes til boliger.

- Vi har en avtale fra 1978 om at området skulle være ferdig regulert i 1985, det ble utsatt til 1988, nå er det snart 20 år etter det. Vi har hatt ganske store kostnader på å utvikle og fremme minst tre forslag, sier Pettersen.