Vil utsette pasient-overføring

Styret i Sykehuset Østfold vil utsette den planlagte overgangen av pasienter fra Vestby. Det sier styreleder Marianne Fålun. – Planen var at innbyggerne i Vestby skulle ha Sykehuset Østfold som sitt sykehus fra og med 2. mai, men vi trenger mer tid til å få på plass riktig bemanning og anbefaler å utsette overgangen til 1. september, sier Fålun. Det er ventet at Helse Sør-Øst tar en avgjørelse i saken innen kort tid.