Hopp til innhold

Vil tredoble kollektivtrafikken

For å takle den kraftige veksten i Oslo og Akershus, legger Ruter nå frem planer om en stortstilt opprustning av buss, trikk og bane.

Ruters kollektivsatsing

Ruter ønsker en ny t-banestasjon på Olaf Ryes plass.

Foto: Ruter / Placebo Effects AS

– Hovedstadsområdet vil trenge en tredobling av kollektivtrafikken i løpet av de neste 50 år, sier administrerende direktør Bernt Reitan i Ruter.

For å få til dette ønsker Ruter å begynne arbeidet allerede nå.

Torsdag la Ruter frem en ny strategiplan for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Voksende storby

Ruter anbefaler en større statlig satsing på kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.

– Oslo og Akershus er nå Europas kanskje aller raskest voksende storbyområde. Vekstprognosene stiller oss overfor store utfordringer, sier Ruter-direktøren.

Ruter ønsker T-bane fra Majorstuen via Skøyen til Fornebu.

Illustasjon av Ruters ønske om T-bane til Fornebu.

Foto: Ruter

Blant annet ønsker selskapet å styrke stamstrekningene i linjenettet, med nye sentrumstunneler både for metro og jernbane.

Ny t-baneløsning

Ifølge Ruters strategi-plan er den mest effetive bane-løsningen til Fornebu en T-bane fra Majorstuen via Skøyen.

Banen er beregnet å koste 4, 5 milliarder kroner.

Fornebu er et utbyggingsområde hvor det er planlagt mange nye arbeidplasser og boliger. Derfor er det nødvendig å få en løsning på kollektivtrafikken til og fra området.

Bedre buss- og trikketilbud

Ruters planer for jernbane og metro

Ruters foreløpige planer for jernbane og metro.

Foto: Ruter

Ruter ønsker også høyere standard på busstilbudet i områder uten banedekning, og langs sterkt trafikkerte hovedveier.

I tillegg vil de effektivisere og modernisere trikken, blant annet med nye bybanestrekninger.