Hopp til innhold

Vil tredoble kapasiteten på T-banen

En ny T-banetunnel under Grünerløkka og Bislett vil tredoble kapasiteten på T-banen i Oslo.

Drift metro med ny fellestunnel

Ruter tenker seg fremtidens T-banenett slik som illustrert her. Arbeiderpartiet og SV vil sette av penger til planlegging i revidert Oslo-budsjett.

Foto: Ruter

Tunnelen kan ikke vente, mener Arbeiderpartiet og SV, og vil sette av penger til planlegging i revidert Oslo-budsjett.

Hva syns du om en ny tunnel under Grünerløkka og Bislett? Diskuter nederst i artikkelen.

– Da vi startet arbeidet med T-baneringen, tok det 15 år fra man fattet det første vedtaket i bystyret til T-baneringen stod ferdig, sier Rina Mariann Hansen, som er finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet i bystyret.

– Hvis vi skal klare å ha den nye T-banetunnelen klar må vi starte arbeidet nå.

– Kapasiteten må utvides

Fra Tøyen tenker Ruter seg en ny tunnel under Grünerløkka med stasjon på Olaf Ryes plass. Herfra svinger tunnelen mot sentrum med ny stasjon på Hammersborg og krysningsmulighet med dagens tunnel på Stortinget.

Rina Mariann Hansen

Hvor pengene til ny tunnel skal tas fra vet ikke Rina Mariann Hansen.

Foto: Arbeiderpartiet

Fra Stortinget går den nye tunnelen nordover med stasjoner på St.Olavs plass og Bislett før den kobler seg på resten av T-banenettet på Majorstuen.

De fleste er enig i at en ny tunnel må bygges på et eller annet tidspunkt for å unngå at kapasiteten blir sprengt.

– Vi er nødt til å utvide kapasiteten på T-banenettet i Oslo hvis vi skal få flere til å bruke kollektivtilbudet, sier Rina Mariann Hansen.

– Oslo vokser raskt, og vi ønsker at byens innbyggere skal reise kollektivt. I tillegg er det på grunn av både køproblemene, klimagassutslipp og lokal luftforurensning viktig at flere setter fra seg bilen.

Prislapp: Ti milliarder kroner

Arbeiderpartiet og SV foreslår å sette av fem millioner kroner til detaljplanlegging av tunnelen allerede når bystyret vedtar revidert Oslo-budsjett på onsdag.

Men å bygge tunnelen vil koste anslagsvis ti milliarder kroner. Det er penger hverken Rina Mariann Hansen eller andre ennå i dag vet hvor de skal hente.

– Vi mener at en slik tunnel delvis må finansieres av Oslo selv, men håper også staten kan bidra. Arbeiderpartiet har vedtatt på sitt landsmøte at staten skal gå tyngre inn med finansiering av lokale kollektivtiltak, avslutter Hansen.