Vil tillate asylmottak for 430

Rådmannen i Eidsvoll åpner for asylmottak med 480 plasser på nedlagte Stensby sykehus, skriver Romerikes Blad. Kommunen ble først bedt om å huse 818 flyktninger. Blant annet fordi foreldre tok barna sine ut av barnehagen like ved vedtok kommunen å ta imot 200 flyktninger. Dette vedtaket opphevet fylkesmannen, som fant kommunens begrunnelse for å begrense plassene utilstrekkelig. Kommunestyret skal behandle saken 12. april.

Stensby
Foto: Dag Aasdalen / NRK