Vil ta netthetsere

Offentlige ansatte trenger et bedre rettsvern mot netthets, mener regjeringen. Et nytt lovforslag som vil stille hetsere til straffansvar skal ut på høring. Spesielt er det ansatte i barnevern og helseinstitusjoner, politi og sosialarbeidere som hetses.