Vil stoppe utsendelse av Yosef

Støttegruppa for afghanske Yosef Andar er bekymret over hans mulige retur. – Hvem er sårbare nok for den norske stat, undrer de.

Yosef Andar

Yosef har vært på Trandum i påvente av fengslingsmøtet fredag morgen.

Foto: Ingvild Skølt / Støttegruppa for Yosef

Yousef Andar flyktet til Norge høsten 2015 og havnet på asylmottaket for enslige mindreårige asylsøkere i Hemsedal. Etter en tid flyktet han ut av landet, i frykt for å bli hjemsendt til Afghanistan. 26. oktober i år ble han returnert til Norge av fransk politi, og har siden vært plassert på politiets utlendingsinternat på Trandum.

14. november fikk han annengangs avslag på oppholdstillatelse og det er nå bestemt at han skal returneres til Kabul 11. desember. Fredag ber politiet om forlenget fengsling av Yosef til utsendelsen kan skje.

Tori Snerte

Talskvinne for støttegruppa, Tori Snerte.

Foto: Privat

Det har ikke støtteapparatet rundt Yosef forståelse for.

– Vi mener jo at man ikke skal sende så unge gutter tilbake til et land som er utrygt og i så stor grad av oppløsning, som Afghanistan, sier talsperson for støttegruppa, Tori Snerte. Støttegruppa bestrider også at han er myndig.

Har ingen i Afghanistan

Støttegruppa vil være til stede ved Oslo tingrett under fengslingsmøtet.

– Ifølge de opplysningene vi har, så har han ikke omsorgspersoner som kan ta ham imot. Faren ble drept av Taliban og hans ti år gamle bror ble borte under flukten. Moren har han ikke hatt kontakt med siden han dro. Vi får håpe at hun fortsatt er i live, men han har ikke mulighet til å reise tilbake til den landsbyen der moren eventuelt kan være, sier Snerte.

Ifølge Landinfo, norske myndigheters kilde til sikkerhetsvurderinger, er området der Yosef er fra i Afghanistan, sikrere enn for ett år siden. Men det foregår fortsatt bakkekamper i området, der sivile liv har gått tapt.

Støttegruppa har tatt kontakt med den afghanske ambassaden, som de håper kan være på fengslingsmøtet for å tale Yosefs sak.

– Norge kan ikke sende tilbake unge folk som selv ambassaden mener ikke vil bli tatt imot.

Flere i Yosefs situasjon

Arne Nævra (SV)

Stortingsrepresentant Arne Nævra.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Stortinget

Stortingspolitiker fra Buskerud, Arne Nævra, har også engasjert seg for saken til Yosef og de andre «oktoberbarna».

– Vi i SV ønsker en mer humanistisk tilnærming til dette problemet. Personer som er sårbare, slik det ser ut til at Yosef er, kan ikke sendes tilbake før situasjonen i Afghanistan er ferdig utredet, sier Nævra.

Han ønsker ikke å gå inn i detaljer om saken til Yosef, men sier at dette er et eksempel på de mange unge som har en tung og traumatisk fortid. SV ønsker å stoppe utsendelsene, før sakene til de mange kan behandles individuelt.

– Det skal ikke sendes folk tilbake til land der de er utsatt for fare. Da er vi historieløse. Vi har vært i samme situasjon selv, sier han.