Vil stoppe sammenslåing

Sørum kommune ber Stortinget reversere tvangssammenslåingen med Fet og Skedsmo. I et kommunestyremøte denne uka gikk et knapt flertall inn for å be om en omgjøring av sammenslåingsvedtaket, etter at folkeavstemningen i høst ga et klart nei.