Vil stoppe metadonflyktningene

Helse- og omsorgsdepartementet vil ha slutt på regionale forskjeller i rusomsorgen.

Setter sprøyter

Mange narkomane flytter til storbyen for å få hjelp til å bli rusfrie. Det vil Helse- og omsorgsdepartementet ha slutt på.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Jeg hørte at i Oslo var det lettere å få metadon og den hjelpen man trenger, sier Ketil Skogli.

Han er en av mange rusmisbrukere som har flyttet til Oslo i håp om å få hjelp til å bli rusfri.

Skal få god nok hjelp der du bor

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet satt seg som mål å stoppe strømmen av metadonflyktninger ved å forbedre rusomsorgen i alle regioner.

Over nyttår kommer en ny forskrift som skal gjøre at rusmisbrukere får den hjelpen de trenger der de bor.

- Det vil forhåpentligvis gjøre at tilbudet blir like bra om du bor i nord, vest, sør eller i Oslo, sier statssekretær Ragnhild Mathisen.

- Slik vil det ikke bare være det store byene som har det beste tilbudet, sier hun.

Forskriften inneholder nasjonale retningslinjer som skal gi et likeverdig legemiddelassistert rehabiliterings (LAR) tilbud over hele landet.

Oslo får ikke mer penger

Stian Berger Røsland

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, ønsker mer penger til LAR-tilbudet.

Foto: NRK

I 2004 fikk de regionale helseforetakene ansvaret for behandlingen av rusmiddelmisbruk for å gi rusmisbrukere et bedre og mer helhetlig tilbud.

Både narkomane og foreningen for human narkotikapolitikk har kritisert denne løsningen.

Byrådsleder i Oslo, Stian Røsland, mener Oslo må få mer økonomisk støtte til å hjelpe de narkomane som kommer fra andre steder.

- Man kunne vurdere om det hadde vært riktig av statlige myndigheter å bidra til finansieringen, sier han.

Men selv om mange rusmisbrukere flytter til Oslo for å få hjelp, ser det ikke ut som det kommer mer penger til behandlingen.

- Faktisk blir over 150 millioner kroner bevilget direkte til kommunen eller via frivillige organisasjoner som det er mange av på dette området, sier Mathisen.

- Det er en betydelig prioritering av Oslo når det gjelder bevilgninger til rustiltak fra staten.