Vil stanse kirkens valgomat

Valgomaten til kirkevalget som ble lansert i Borg torsdag, bør trekkes tilbake, mener toppkandidaten for Åpen folkekirke.

Karin Elin Berg, Åpen folkekirkes liste i Borg bispedømme

Åpen folkekirkes toppkandidat til kirkevalget i Borg bispedømme, Karin Elin Berg, ber om at valgomaten trekkes tilbake fordi den fokuserer på de enkelte kandidatene og ikke på forskjellen mellom listene.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Valglogo

– Vi mener at valgomaten tilslører at dette kirkevalget er et listevalg, hvor det for første gang er to lister å velge mellom, sier Karin Elin Berg førstekandidat på listen Åpen folkekirke i Borg bispedømme.

Tirsdag sa Åpen folkekirke fra at de ikke ønsket valgomaten, men de ble ikke hørt.

Leder i valgrådet i Borg bispedømme Grete Mugaas mener det ikke er så enkelt som å slå fast at dette kun er et valg mellom to lister.

– Ikke bare listevalg

– Det er både et listevalg og et personvalg. For det er to lister som har kommet til på ulikt vis. Mangfoldig kirkeliste er personliste, de har ikke et felles program men personene er blitt spurt og foreslått fra nominasjonskomiteen. Mens Åpen folkekirke stiller da en liste som en organisasjon og har en felles plattform. Dette gjør jo og at vi må få fram hva personen mener, ikke bare hva listen står for, sier Mugaas.

Hun leder valgrådet som torsdag avgjorde at valgomaten skal gjøres tilgjengelig for folk. Valgomaten skal fortelle hvilken kandidat som er mest enig med dine meninger, når du tar testen.

Kan øke interessen

– Valgrådets klare mandat er å skape interesse for valget og vi har og ansvar for å informere om listene og kandidatene. I valgrådet har vi tenkt at skal vi nå ut og få økt valgdeltagelse for å styrke kirkedemokratiet, må vi bruke andre virkemidler enn en brosjyre eller annonse, fortsetter hun.

Det er første gang det er to lister ved kirkevalget. Åpen Folkekirke stiller egen liste for å få kirken til å godta vigsel for par av samme kjønn. Herfra kommer det en klage, sier toppkandidaten.

– Jeg har bedt om at valgomaten trekkes tilbake inntil klagen er behandlet, avslutter Karin Elin Berg.