Vil slippe renset kloakkvann ut i drikkevannskilde

Holsfjorden, som gir drikkevann til hele Asker, deler av Bærum – og planlegges som drikkevannsreserve for Oslo, kan bli mer forurenset i tiden som kommer.

Holsfjorden

DRIKKEVANN: Holsfjorden i Sylling i Lier gir i dag drikkevann til over 100.000 personer, og er planlagt som drikkevannsreserve for Oslo.

Foto: Erik Unneberg

Sylling renseanlegg behandler avløpet fra omtrent 1.000 personer i Lier kommune.

Nå frykter både Mattilsynet og Oslo kommune at renset kloakkvann fra dette anlegget skal forurense drikkevannet for mange tusen innbyggere i Asker, Bærum og etter hvert kanskje Oslo.

Oslo kommune har fått kniven på strupen for å få orden på en reservekilde for drikkevann, og alt tyder på at Holsfjorden i Lier kommune blir løsningen.

Renseanlegget i Sylling har søkt om en ny utslippstillatelse og et nytt punkt for utslipp av såkalt restvann, fordi det er store problemer med den utslippsordningen anlegget har i dag.

Er negative

Portrettfoto Lars Hem

Lars Hem og Oslo kommune ønsker ikke noe utslipp til Holsfjorden.

Foto: Tone Spieler / VAV

– Vi er negative til enhver utslippstillatelse som i verste fall kan forverre vannkvaliteten i Holsfjorden, sier sjefingeniør Lars Hem i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

I en høringsuttalelse skriver Mattilsynet at de ønsker å forhindre en økt risiko for forurensning, og anbefaler derfor at Lier kommune ikke godkjenner søknaden.

De påpeker også at selv om Sylling renseanlegg skulle ha gode rutiner og anlegg, vil man ikke helt kunne utelukke denne risikoen.

Best av de dårlige

Honar A. Said

Honar Ahmed Said sier behovet for en ny utslippsløsning er stort.

Foto: Sylling renseanlegg

I Sylling er fagansvarlig for vann og avløp, Honar Ahmed Said, litt oppgitt over de negative tilbakemeldingene.

– I dag går restutslippet i grøfter, men disse er nå mettet og klarer ikke ta unna vannet. Det skaper problemer for naboene til renseanlegget, og vi må finne en ny løsning.

Han mener anlegget har valgt den beste løsningen, etter å ha vurdert fire alternativer.

– Det er ikke vårt ønske og hensikt å ødelegge en vannkilde. Og vi renser restvannet på et slikt nivå at vi mener vannkvaliteten i Holsfjorden ikke kommer til å bli forringet, sier Said til NRK.

En utløpsledning vil bli lagt fra Sylling renseanlegg og ut i Holsfjorden på 10-20 meters dybde, ifølge fagsjefen.

Stopper ikke planene

Hvis kommunepolitikerne i Lier i løpet av våren skulle gi Sylling renseanlegg en ny utslippstillatelse, vil det likevel ikke stoppe Oslos planer om å bruke Holsfjorden som drikkevannsreserve.

– Nei. Vi kan vurdere å påklage en slik tillatelse til fylkesmannen. Så må vi vurdere tiltak i fremtidig vannbehandling slik at vi får den nødvendige sikkerheten, sier Lars Hem

– Så det er til å leve med for Oslo kommune uansett?

– Det er produsert drikkevann av adskillig dårligere råvann enn det vi får fra Holsfjorden, selv med utslipp fra Sylling, sier Hem.

Sylling renseanlegg

Renseanlegget i Sylling har behov for et nytt utslippspunkt fordi dagens løsning ikke er holdbar.

Foto: Sylling Renseanlegg