Vil slå sammen skoler

Nå får innbyggerne i Halden kommune merke sparekniven.

Iddevang skole, Halden

GÅR MOT SLUTTEN. Allerede fra kommende høst kan Iddevang være historie.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune er en av de norske kommunene som sliter tungt.

Foruten å være den kommunen i landet med størst akkumulert underskudd ved årsskiftet (285 millioner), fikk Halden nylig beskjed fra Fylkesmannen om at verken 2014-budsjettet eller økonomiplanen 2014-2017 var godkjent.

Nå kommer kuttene.

Les også:

Øberg, skole Halden

SPARER MILLIONER. Hvis Øberg (bildet) og Iddevang slås sammen vil Halden kommune kunne spare en million kroner i år, og kunne spare tre millioner i 2015.

Foto: Rainer Prang / NRK

Slår sammen skoler

Spørsmålet om nedleggelse av lille Iddevang skole har vært reist mange ganger de siste 20 årene.

Stort lokalt engasjement og politikere, som har vært uenige om hva som er beste løsning for skolene på Idd-siden av Halden, har imidlertid reddet Iddevang fra nedleggelse.

Nå foreslår rådmannen i Halden at Iddevang skole slås sammen med Øberg skole i samme område.

I rådmannens budsjettforslag for 2014 fremkommer at Iddevang være historie allerede fra høsten av. Da vil skolens elever bli flyttet til Øberg.

Det største kuttet innen undervisning kommer i følge Halden Arbeiderblad, når ti assistentstillinger kuttes i skolen.

Også for SFO kommer kutt, og fire årsverk fjernes neste år.

Les også:

Hakeslipp

Fylkesmannen har funnet Halden kommunes årsbudsjett for 2014 ugyldig.

Under gårsdagens formannskapsmøte i Halden fikk politikerne høre rådmannens fremtidplaner.

I følge Halden Arbeiderblad var det politikere tilstede, som fikk "hakeslipp" av det som ble servert.

Investeringsbudsjettet skrapes, og blant annet investeringer i Båstadlund dagsenter - som brant ned for noen år tilbake, er tatt ut av budsjettet for 2014.

I helse- og omsorgssektoren vil rådmannen kutte 27 årsverk og det vil bli spart på vedlikeholdsutgifter.