Vil slå sammen Akershus og Oslo

Politikerne i Akershus inviterer Oslo til samtaler om sammenslåing. – Alle vi som bor i Akershus forholder oss uansett til Oslo hver dag, sier Tonje Brenna.

Tonje Brenna

Akershus utreder en sammenslåing med nabofylkene Østfold og Buskerud. Tonje Brenna, som er Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus, mener det er helt naturlig at også hovedstaden er med i diskusjonen om å danne en region.

Foto: Nina Eriksen / NRK

Den pågående debatten om kommunesammenslåing har en ukjent kusine: Regionreformen. Skal dagens 19 fylker skal erstattes av større enheter – regioner – med mer makt og myndighet?

Akershus utreder en sammenslåing med nabofylkene Østfold og Buskerud. Men det er helt naturlig at også hovedstaden er med i diskusjonen om å danne en region, mener Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus.

– Alle vi som bor i Akershus forholder oss til Oslo hver dag, uansett hvor i fylket vi bor. Jeg tror det er logisk for de fleste at Oslo og Akershus blir ett fylke, sier Tonje Brenna.

Storfylke med 1,8 millioner

Venstres Solveig Schytz er en av Akershus-representantene som er klar til legge ned fylkeskommunen sin, dersom hun får noe større og bedre.

– Det er ikke drastisk, men fremtidsrettet. Vi trenger et sterkt regionalt folkevalgt nivå, betydelig større enn Akershus er i dag, sier Schytz.

Fra før utreder Akershus sammenslåing med Østfold, og med Buskerud og Østfold, men på gårsdagens møte i fylkestinget var det stort flertall for å invitere Oslo med i samtalene om sammenslåing.

Dersom de fire fylkene skulle bli enige om viske ut grensene seg imellom, ville det nye storfylket strekkes seg svenskegrensa i øst til Sogn og Fjordane i vest og telle over 1,8 millioner innbyggere.

Akershus fylkesting

VIL BLI STØRRE: Akershus fylkesting diskuterte regionreformen på møtet i går.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Frykter større avstand

Senterpartiet har imidlertid store motforestillinger.

– Vi tror på nærhet mellom tjenester og innbyggere. Med et fylke bestående eventuelt av både Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo så frykter jeg at lokalkunnskapen forsvinner, at det blir større avstand mellom folk og de som tar beslutningene og kanskje dårligere tjenester for Akershus' innbyggere.

Morten Vollset

Gruppeleder Morten Vollset i Senterpartiet har store motforestillinger mot forslaget.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Det vil ikke Senterpartiet være med på, sier Senterpartiets gruppeleder i Akershus, Morten Vollset.

Også SV og Miljøpartiet De Grønne er skeptiske. Erklærte motstandere er også Fremskrittspartiet, som ikke ønsker å ha et politisk nivå mellom Storting og kommunestyre.

Det er ikke avklart hvilke oppgaver de nye regionene kan få. Det er ventet en Stortingsmelding senere i vår. Samtidig går det nå en invitasjon til Oslo rådhus om å bli med i prosessen.

– Oslo ligger jo midt i Akershus og er en samarbeidspartner i dag. Det er lett å se hvordan vi kunne ha glede av å være i et fylke sammen. Da synes vi det er naturlig å si til Oslo at vår dør er åpen, meld dere på når dere er klare, sier fylkesordfører Anette Solli fra Høyre.