Vil skrinlegge rullebane-planer

I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil skrinlegge vestre alternativ for en tredje rullebane på Gardermoen, og dermed frigjøre viktig areal. De vil også nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn. Inntil dette arbeidet er sluttført videreføres ikke planarbeid for en tredje rullebane, heter det i plattformen.