Vil skrinlegge ny E18

Arbeiderpartiet og SV i Oslo vil skrinlegge de store veiprosjektene i hovedstadsområdet for å bygge ut T-banenettet.

SVs Marianne Borgen går i mot ny E18

SVs ordførerkandidat i Oslo, Marianne Borgen, bekrefter at de er enige med Arbeiderpartiet i Oslo om å skrinlegge utbyggingen av nye E18 vestover.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

E18 ved Sandvika

Ap og SV sier nei til utbygging av E18 vestover fra Oslo.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

– Det viktigste for Oslo SV er at vi får en satsing på kollektivtransport, sier SVs ordførerkandidat i Oslo, Marianne Borgen til NRK.

Hun bekrefter at partiet er enig med Arbeiderpartiet om å droppe byggingen av ny E18 vestover, for å skaffe 10 milliarder til ny T-banetunnel mellom Tøyen og Majorstua i Oslo.

Det vil også sette en stopper for planene om å legge Mosseveien i tunnel og Røatunnelen.

Ap sier imidlertid at de ikke har nevnt spesifikt at E18 vestover står for fall, men bekrefter at store veiprosjekter må vike til fordel for kollektivtrafikk.

Sterk politisk uenighet

Oslopakke 3 er et politisk kompromiss om vei- og kollektivutbyggingen i hovedstadsområdet, og har også tidligere vært svært omdiskutert.

De ulike prosjektene har vært preget av sterk politisk uenighet.

Her kan du høre politisk reporter i NRK, Olav Juven, forklare hva som skjer når SV og Ap i Oslo nå trekker støtten til bygging av ny E18.

Borgen sier til NRK at Oslopakke 3 teknisk sett er konkurs, og at de derfor har satt seg ned sammen med Arbeiderpartiet for å diskutere hvilke prosjekter som må vente.

– Da må de store veiprosjektene vike til fordel for å få ny T-banetunnel, sier hun.

Ved å gå i mot utbygging av ny E18 kan SV og Ap risikere at hele det politiske sammarbeidet om vei- og kollektivutbygging i hovedstadsområdet bryter sammen.

– Jeg tror at alle er klar over at Oslopakke 3 er i store problemer. Man har ikke penger i dag til alle prosjektene, fordi alt har blitt dyrere enn det man forutså, sier Borgen.

T-bane til Grünerløkka

For å holde følge med den store befolkningsveksten i Oslo mener partiene at utbygging av kollektivtrafikken må prioriteres.

Den nye T-banetunnelen vil knytte Tøyen og Majorstua sammen, via for eksempel Ola Ryes plass på Grünerløkka.

– Det vil føre til at vi får mer kapasitet på alle T-banelinjene i Oslo. Vi vil også få flere strekninger på T-banen, sier Borgen.