Hopp til innhold

Vil skrinlegge lyntogplanene

Ruter vil lage verdens beste trafikktilbud - ved å bruke alle kollektivmilliardene på ett sted.

Høyhastighetstog
Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Ifølge kollektivselskapet for Oslo og Akershus er oppskriften på verdens beste trafikkmiljø enkel:

Bruk pengene der problemene er størst i stedet for å sløse bort mange hundre millarder kroner på lyntog.

Bruk alt i byen

I et tankeeksperiment ser Ruter for seg en statlig investering i og rundt hovedstaden på ett hundre milliarder over 10 år. Det vil gi befolkningen et trafikktilbud ingen andre vil kunne vise maken til.

Dette kommer fram i et utkast til Ruters strategiplan. Kollektivselskapet stiller spørsmål ved om det er fornuftig bruk av statlige midler å satse på høyhastighetstog mellom de største byene i Norge.

Ruter får støtte fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som mener at en massiv jernbanesatsing i Oslo-området uansett må komme før lyntogene.

- Disse togene må komme seg inn til Oslo sentrum også, sier avdelingsdirektør Arvid Strand.

Ruter vil ikke kommentere strategiplanen før den legges fram, men viser i utkastet til at hovedstadsområdet har godt over 50 prosent av kollektivtrafikken i landet, mens lyntogmarkedet maksimalt dreier seg om et par prosenter.

- Det må til

Strand mener det er urealistisk å tro at man skal kunne møte både klimamålsetninger og forsøk på å få en større del av trafikkveksten over på kollektivtransport uten en slik investering.

- Man har milliardene i følge debatten om høyhastighetstog, sier Strand.

Både TØI og Ruter mener at transport- og miljøutfordringene i og rundt Oslo ikke kan løses med dagens samferdselspolitikk, heller ikke med Oslopakke 3.

Les også: Sterk uenighet om Oslopakke 3

For å takle en antatt dobling av befolkningen fram mot 2060 ser Ruter for seg et helt nytt regionalt banetilbud, en såkalt ekspressmetro, som binder både eksisterende og nye stasjonsbyer sammen.