Vil sette ned fartsgrensene flere steder i landet

Vegdirektoratet ønsker å sette ned fartsgrensen flere steder for å få ned antallet trafikkdrepte. I fjor døde 135 personer i trafikken.

Skilt

Rapporten fra Transportøkonomisk Institutt foreslår blant annet å sette ned hastigheten fra 80 til 70 kilometer i timen på landeveier.

Foto: Stine Hansen / NRK

Ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) kan tallet på antall trafikkdrepte i Norge gå ned med 25 prosent hvis man setter ned enkelte fartsgrenser med ti kilometer i timen.

I rapporten blir det sett på mulige måter å sette nye generelle fartsgrenser i Norge. I dag er disse 50 og 80 km/t, og de har vært uendrede siden 1965.

Metoden innebærer at man setter ned fartsgrensen fra 80 km/t til 70 km/t på landeveier uten midtdeler, fra 60 km/t til 50 km/t og i tettbygde strøk fra 50 km/t til 40 km/t.

– Det krever ikke noe mer enn at man setter opp nye skilt og informerer om de nye fartsgrensene, sier Rune Elvik som har laget rapporten.

Vegdirektoratet har nå vedtatt et forslag som endrer måten fartsgrensene settes på. Samferdselsdepartementet skal ta stilling til forslaget etter nyttår.

Trygg Trafikk: – Fornuftig

Forslaget bygger på noen av elementene fra rapporten til TØI, og åpner for å senke fartsgrensene på strekninger med stor risiko for trafikkulykker.

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk i Østfold tror at fartsreduksjon kan være et godt tiltak.

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg trafikk

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk sier at det høres fornuftig ut å sette ned fartsgrensen på enkelte ulykkesstrekninger.

Foto: Trygg trafikk

– Det kan være fornuftig på enkelte strekninger hvor det er mange ulykker. Vi vet at menneskets tåleevne ligger på rundt 65 km/t. Ved å redusere hastigheten på enkelte strekninger, og da gjerne fra 80- til 70-grense, så vil sannsynligheten for å overleve en ulykke øke, sier han.

Mathisen forstår at bilister kan bli irriterte når fartsgrenser settes ned, men han tror det kan være fordi man ikke forstår hensikten.

– Det kan være at man er for dårlige til å informere. Dette går på å sette ned hastigheten slik at folk skal overleve når de først er utsatt for en ulykke.

– Må oppleves som riktig

Nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Morten Stordalen i Fremskrittspartiet, er ikke udelt positiv til forslaget.

Han mener det er viktig at fartsgrensene oppleves riktig for bilistene.

– Jeg tror det er viktig at vi ikke bare setter dem ned for å sette dem ned. Vi må ha fartsgrenser som oppleves som riktige for de som bruker veiene. Det er mange ting som spiller inn når det kommer til trafikksikkerhet, sier han og legger til:

– Så kan det selvfølgelig være enkelte strekninger hvor man bør vurdere å sette ned fartsgrensen. Men da bør vi også åpne opp for å sette opp fartsgrensene igjen når det er gjort trafikksikkerhetstiltak som å få på plass gang- og sykkelsti og veibelysning.

Satte opp farten på E6

Noe av det første som ble gjort med Høyre og Frp i regjering var å sette opp fartsgrensen fra 100 til 110 på noen motorveistrekninger, blant annet på E6 gjennom Østfold, Akershus og Hedmark.

110 km/t Årum personbiler

For tre år siden ble hastigheten på E6 ved Årum i Fredrikstad satt opp fra 100 til 110 kilometer i timen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Stordalen sier at det ble gjort fordi strekningene var bygget for å tåle det.

– Det som skjedde var at folk kjørte i omtrent samme hastighet som tidligere, men man kjørte lovlig og det opplevdes som riktig. Det er viktig å huske på, at vi ikke setter fartsgrenser bare for å sette dem. Det må oppleves riktig for brukerne av veien, understreker han.