Vil satse mer på verneverdige bygg i byer

Kulturminnefondet ønsker å satse mer på å ruste opp verneverdige bygg i byene. De håper at flere vil søke om midler.

Mosse-fabrikk

Denne gamle fabrikken i Moss kan få fornyet utseende i nær fremtid.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, er nå i Østfold for å gi tips og råd for hvordan man skal søke midler fra Kulturminnefondet.

Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut en halv milliard kroner til bygg i hele Norge. Men 90 prosent av midlene har gått til distriktene.

– Det er mange kulturminner i distriktet. Mange folk som kommer fra ei bygd er opptatt av historie, tradisjoner og kan mye om kulturminner. Det har gjort at vi har fått mange søknader fra distriktene. Nå ønsker vi den samme bevisstheten i byene, sier han.

Gammel Mosse-fabrikk kan få midler

Trine Lise Heilmann og Simen Bjørgen

Trine Lise Heilmann håper at direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, vil gi henne midler til å ruste opp en gammel margaring-fabrikk i Moss.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Han tror det kan være flere grunner til at kulturbevisstheten ikke er like stor i byene.

– Det er mye tilflytting i byene. Historien og tradisjonene blir kanskje ikke formidlet videre på samme måte. Nå håper vi å inspirere flere til å søke midler, sier han.

I dag fikk han se noen av prosjektene som har søkt om penger til opprustning. Han var blant annet innom en gammel margarin-fabrikk i Moss.

– Bygget er midt i blinken for Kulturminnefondet som ei statlig tilskuddsordning. Dette er et kulturminne som er sjeldent, vi har ikke har så mange slike igjen. For det andre er det mye publikum her, det har stor allmennverdi og stor formidlingsverdi. I tillegg er det et kulturminne som er viktig å ta vare på, sier han.

Les også:

Vil lage atelier og leiligheter

Eieren av bygget heter Trine Lise Heilmann. Hun har tidligere fått omtrent 900.000 kroner av Kulturminnefondet for å sette i stand nabobygget. Nå ønsker hun å lage kunstatelier og leiligheter i den gamle fabrikken ved Mosse-elva.

– Jeg har søkt penger til å ordne fasaden, taket og veggene. Søknaden er på én million kroner, sier hun.

Bjørgen kan ikke love at hun vil få pengene, men sier saken skal tas opp i styret 20. oktober.