Vil satse hardere mot grensekrim

Politiet vurderer å opprette en ny etterforskningsgruppe for å styrke innsatsen mot grensekriminalitet.

Svinesundbruene
Foto: Rainer Prang / NRK

Gruppen skal få ansvar for arbeidet med å etterforske og bekjempe omfattende grensekrimsaker, gjerne knyttet til organisert kriminalitet, skriver Fredriksstad Blad.

Flere grensekrimsaker

Når politiet nå vurderer å satse på en ny grensekrimgruppe, skyldes det at antall grensekrimsaker øker jevnt og trutt.

I dag er det slik at Halden politistasjon får en uforholdsmessig stor arbeidsbyrde på grunn av slike saker.

Mange narkotikasaker

Grensetrafikken påfører også Østfold-politiet store utfordringer når det gjelder større narkotikasaker.

Ifølge Fredriksstad Blad behandlet politiet i Østfold mer enn 90 grove narkotikasaker i fjor, og en ny rapport fra Oslo statsadvokatsembete slår fast at bare Oslo-politiet har en større narkotika-utfordring enn Østfold.

De fleste av disse sakene er grensebeslag, selv om det også har vært en økning i større narkosaker i Østfold-byene, skriver avisen.