Hopp til innhold

Vil rette opp forskjellsbehandling

Paret fikk kjøpe tomt, men ikke bygge hytte på den. Naboen derimot fikk tillatelse. Nå ønsker politikere i Halden å rette opp forskjellsbehandlingen.

Medlemmer av planutvalget i Halden.

Svein Olaussen, Ap (f.v.), Erik Parmer, KrF, og Per Egil Evensen, FrP. Alle sa ja til å la en tomteeier få bygge på tomta si ved Femsjøen.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Les også: Godkjente tomt - nekter bygging

Les også: Tomtesaken i Halden skal granskes

Historien om de to hyttetomtene ved Femsjøen, der den ene fikk ja og den andre nei, har vakt skarpe reaksjoner i Halden. Ikke minst blant opposisjonspolitikerne.

Kommunen plasserte selv tomtene, og godkjente fradelingen fra gården Gjesteby i Torpedal.

Først etter at en av tomtene var bebygd med ei hytte, og den andre tomteeieren søkte om å oppføre sitt feriehus, sa kommunen nei.

Forskjellsbehandling

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Tomta ved Femsjøen, der kommunen selv valgte beliggenhet, og deretter sa nei til å bygge på. Nå har politikerne sagt ja.

Foto: NRK / NRK

Byggesaksavdelingen i Halden fant plutselig ut at det ikke bør bygges mer innenfor hundremetersbeltet fra Haldenvassdraget, og stoppet hytte nummer to.

- Vi fikk høre at det var gjort en liten feil, som de kalte det, forteller Lars-Øivind Johannessen, som sammen med Tove Irene Hansen hadde kjøpt hyttetomta for over 300 000 kroner.

De nasjonale retningslinjene for vernede vassdrag som kommunen viser til har eksistert siden 1994.

Dermed sto paret med ei hyttetomt de ikke kunne bygge på, som var kjøpt av en privat grunneier, og godkjent av kommunen. Paret klaget og søkte i oktober om dispensasjon av særlig grunner, men fikk avslag.

Kommunen har anledning av å gi dispensasjon fra 100-metersregelen fra vassdrag, men saken må da godkjennes av fylkesmannen etterpå.

Det at naboen hadde fått bygge, opplevde paret som grovt urettferdig. Leder for fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold, Ottar Krohn, sa til Halden Arbeiderblad at dette var det verste tilfellet av forskjellsbehandling han hadde hørt om noen gang.

Reaksjoner og påstander

Ved siden av parets hyttetomt ligger ei gammel hytte som tilhører familien til en arbeiderpartitopp i Halden. Politikeren har fortalt NRK Østfold at hun stilte spørsmål til lederen for byggesaksavdelingen om 100-meterssonen i den aktuelle saken.

Dette førte til at opposisjonspolitikere, blant dem Per Egil Evensen fra FrP og Carl Viktor Sundling fra Høyre, stilte spørsmål ved om det var politisk press som førte til at det ble nei til hytte nummer to.

Svein Olaussen, gruppeleder Halden Ap

Leder av utvalget for bygg, plan og teknisk drift, Svein Olaussen, stemte for å gi dispensasjon til tomteeieren i 100-metersonen ved Femsjøen. Han er beskyldt for å ha påvirket til at tomteeieren fikk nei i første omgang.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Forholdet skal granskes av Østfold kommunerevisjon, og hele opposisjonen i Halden har stilt seg bak et krav om at saken skal fremmes for kommunestyret. Det er også stilt spørsmål ved om lederen for planutvalget i Halden, Arbeiderpartiets gruppeleder Svein Olaussen, har spilt en aktiv rolle.

Enstemmig snuoperasjon

Foran planutvalgets møte tirsdag ettermiddag hadde rådmannen i Halden innstilt på at det fortsatt måtte bli nei til bygging av hytte nummer to, og at samboerparet måtte finne seg en tomt lenger fra sjøen.

Politikerne valgte imidlertid å gå i mot administrasjonen, og gikk enstemmig inn for å gi dispensasjon til paret, slik at saken nå kan oversendes fylkesmannnes miljøvernavdeling for endelig avklaring der.

Politikerne slo fast at det ved å gi tomteeieren delingstillatelse var skapt forventning om byggetillatelse til hytte. Samtidig vil ikke hytta være til hinder for fri ferdsel langs sjøen. I tillegg har det vært en forskjellsbehandling av de to tomteeierene.

Det vedtatte forslaget ble lagt frem av KrFs varamedlem i planutvalget, Erik Parmer.