Vil redusere matsvinn

Folk er opptatt av matsvinn. Det sier Hanne Johansen i «too good to go». Hvert år kaster vi rundt 385.000 tonn med mat her i landet, og omtrent halvparten av matsvinnet kommer fra folks egen husholdning. Appen «too good to go», har som mål å knytte spisesteder og folk sammen, nettopp for å unngå matsvinn. Og i Østfold er 50.000 matporsjoner reddet siden oppstarten i 2016, og stadig kommer det til nye matreddere, forteller Johansen.