Vil redde Aker sykehus

Helsebyråd Sylvi Listhaug ber helseministeren om å gripe inn og stanse nedleggingsplanene av Aker sykehus.

Sylvi Listhaug
Foto: NRK

Oslo-politikerne slår nå ring rundt nedleggingstruede Aker sykehus.

Partiene står sammen

Helsebyråd Sylvi Listhaug mener at signalene fra bystyret er så klare at hun har ryggdekning for kravet om stanse nedbygging av Aker sykehus, selv om bystyret ikke har fattet noe formelt vedtak.

– Alle partiene står sammen, derfor mener jeg at helseministeren må gripe inn og sørge for at Aker sykehus ikke legges ned, sier Listhaug.

– Aker Sykehus har vært et godt sykehus for innbyggerne i Groruddalen i mange år, og derfor bør også det videreføres slik, legger Listhaug til.

Nytt håp

Det var partiet Rødt som foreslo at Oslos folkevalgte skulle be helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om å stanse nedleggingsplanene, selv om Oslo bystyre ikke har noen formell makt i saken.

Bystyret skal stemme over saken i neste møte om én måned.

Forslagsstiller og bystyrerepresentant Erling Folkvord fra Rødt håper politikerkollegene er klare da.

– Det er usikkert om aller partiene vil bli med på forpliktende vedtak som berger Aker, sier Folkevord.

– For 14 dager siden virket det helt usannsynlig, men nå oppfatter jeg det som at det er tent et betydelig håp. Og hvis trøkket fra Groruddalen øker på, så kan vi berge Aker, legger han til.