Vil oppløse Viken

På møtet til fylkestinget i Viken i dag orienterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) om at fylkesrådet nå vil legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.

Det skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider.

– Jeg er glad for at stortingsvalget 2021 ga et nytt flertall. Det gjør også at fylkesrådet, i tråd med plattformen, vil gå i gang med å forberede en slik sak, sa Brenna.

Når det faglige saksgrunnlaget er klart, vil fylkesrådet gjøre sin vurdering og innstille i saken. Saken sendes deretter over til behandling i fylkestinget og dets komiteer. Trolig vil dette skje tidlig i januar.

Dersom fylkestinget velger å sende søknad om oppløsning vil fylkesrådet sette i gang eget utredningsarbeid for å bdra inn i departementets utredning.