Vil nekte staten adgang til Taraldrud

Grunneierne på Taraldrud i Ski frykter de vil få småpenger for eiendommen som staten ønsker å bruke til politiets nye beredskapssenter.

Taraldrud

BEREDSKAPSSENTER TIL TARALDRUD: Taraldrud vest for E6 i Ski kommune kan bli nytt beredskapssenter for politiet.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Fredag gjorde justisminister Anders Anundsen det klart at han vil legge det nasjonale beredskapssenteret for politiet til Taraldrud.

Nå vil grunneierne nekte staten adgang til eiendommene sine inntil Justisdepartementet viser forhandlingsvilje. Dette innebærer at staten ikke får foreta grunnundersøkelser eller arkeologiske utgravinger på tomta.

Hans-Jacob Hansen

Prosjektlederen i Taraldrud eiendom, Hans-Jacob Hansen.

Foto: Privat

– Det som provoserer oss er at departementet ikke kommer med et utspill på pris, sier prosjektleder for Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen.

Han representerer i alt seks eiere til grunnen der politiet skal få sitt nasjonale senter på Taraldrud.

– Vi som eier av tomten ønsker beredskapssenter hjertelig velkommen, men vi må da forvente å få en betaling for tomteområdet som står i stil med verdien, sier Hansen.

– Vil tvinge til seg eiendommen for småpenger

Grunneierne er svært misfornøyde med statens signaler så langt. I et brev som Taraldrud eiendom har sendt til statsminister, finansminister og justisminister beskyldes Justisdepartementet for å forberede en ekspropriasjonssak overfor grunneierne – der staten vil tvinge til seg eiendommen til landbrukstakst.

Beredskapssenter-tomten ligger innenfor marka og er regulert som landbrukseiendom (LNF), noe som tilsier langt lavere pris enn for næringstomter.

Misforståelse forsinker politiets beredskapssenter


Taraldrud eiendom har i snart ti år arbeidet for å få området omregulert til næring, og mener naturlig pris må nærme seg næringspris.

– Siden Justisdepartementet nå har funnet ut at dette er et bra sted for beredskapssenteret å være, så innebærer det i seg selv at man har valgt å se på området som utnyttbart, også for annen virksomhet, sier Hansen.

Vil nekte staten adgang til tomten

Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Justisministeren ønsker ikke gå nærmere inn på beskyldningene om at de vil tvinge til seg eiendommen til spottpris.

– Vi gjør det vi kan for å få til dette så smidig som mulig, og utover det så kan ikke jeg kommentere dette, sier justisminister Anders Anundsen (Frp)

Naturvernerne misfornøyd: Beredskapssenter havner i turområde

At grunneierne vil nekte staten adgang til eiendommen, innebærer at staten ikke får gjøre grunnundersøkelser eller arkeologiske undersøkelser. Prosjektlederne håper dette vil tvinge staten til forhandlingsbordet. Hvis ikke kan resultatet bli forsinkelser for beredskapssenteret sier han.

– Det vil da ta noe tid før de får adgang til tomta, og det er de avhengig av, sier Hans-Jacob Hansen.