Intercity-utbygging kan lette presset på hovedstaden

Utbygging av InterCity-strekningene kan lette presset på Oslo og gjøre store deler av Østlandet til et sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Det viser en ny utredning for InterCity-strekningene.

InterCity-tog på rødt lys
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Magnhild Meltveit Kleppa

samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX
Elisabeth Enger

Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Foto: Eva Stabell / NRK

Konseptvalgutredningen gir en rekke svar og anbefalinger knyttet til valg av konsept for strekningene Oslo-Halden, Lillehammer og Skien.

Torsdag fikk statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overlevert utredningen om InterCity-strekningene av Jernbanedirektør Elisabeth Enger og prosjektleder Anne Siri Haugen.

Hele prosjektet er beregnet å koste 130 milliarder kroner og kan raskest fullføres på ti år.

– Utredningen viser at det er fullt mulig å gjøre dette raskt, men da kreves det et politisk vedtak med forutsigbar finansiering, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Bare i Oslo og Akershus er det ventet 450.000 nye innbyggere
innen 2040.

Dette vil medføre en enorm trafikkvekst, men det er ikke tilstrekkelig areal til å bygge ut veinettet inn i Oslo. Derfor må kollektivtrafikk løse de store utfordringene som befolkningsveksten gir, står det i utredningen.

– Moderne jernbane som ryggrad i et effektivt kollektivsystem
peker seg derfor ut som et nødvendig satsingsområde, sier Enger.