Hopp til innhold

Vil lette koronatiltakene: – Nå peker tallene riktig vei

Koronasituasjonen i Norge begynner å bli mer stabil. Det kan bety endringer i regjeringens koronatiltak. Helsedirektoratet vil fjerne rådet om å unngå gjester hjemme, mens det er uenighet om skjenkestoppen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

RIKTIG VEI: Tallene er på vei nedover i hele Norge, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Heiko Junge / NTB

I de store byene begynner smittetrykket å bli lavere.

I november og desember var smittetrykket høyt i blant annet Oslo, Trondheim og Fredrikstad, men nå peker pilene nedover, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

De siste dagene har tallene vært lave i stort sett hele landet. Det siste døgnet har vært på 206 nye smittetilfeller på landsbasis.

Det er 349 færre enn samme dag i forrige uke.

– Nå peker tallene riktig vei i mange av kommunene. Særlig i de befolkningsrike kommunene i Norge, sier Nakstad til NRK.

Trenden har vart i noen dager, men ifølge helsedirektøren kan dette være et tegn på at tallene går riktig vei.

Han tror mye av grunnen er tiltakene vi har hatt. Blant annet å begrense den sosiale kontakten og testing ved alle landets grenser.

– Tiltakene vi har hatt nå og innsatsen folk har gjort, har hjulpet i hele Norge, sier Nakstad.

Uenige om skjenkeforbud

Statsminister Erna Solberg skal redegjøre for tiltakene i Stortinget kl. 12 mandag, før regjeringen holder ny pressekonferanse kl. 14.

Kl. 10 kom de ferske rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Begge anbefaler nå å fjerne rådet om å ikke ha gjester på besøk hjemme. FHI foreslår at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

FHI anbefaler å fjerne det nasjonale skjenkeforbudet, men Helsedirektoratet vil videreføre det i to uker til.

Skjenkestoppen har vart i to uker, og i helga krevde både Virke og NHO at kommuner med lite smitte måtte få lov til å åpne kranene igjen.

Både FHI og Helsedirektoratet anbefaler gult smittevernnivå på videregående skoler og ungdomsskoler, med mulighet for lokale innstramminger.

Det anbefales fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet til det, og digital undervisning der det er mulig for universiteter, høgskoler og fagskoler.

Koronapressekonferanse

PRESSEKONFERANSE: Klokken 14.00 vil regjeringen holde en pressekonferanse. Det har de gjort jevnlig siden pandemien startet.

Foto: Terje Pedersen

FHI: Vanskelig å forstå

Rådet om å unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland anbefales videreført, men FHI og Helsedirektoratet er uenige på flere punkter i karanteneregelverket.

Regjeringen bør ser på strengere tiltak mot importsmitte, mener Helsedirektoratet, og foreslår å nekte innreise for folk som bor i land med mye smitte.

FHI ber samtidig departementet om rydde opp i regelverket.

«Covid-19 forskriften er i dag er svært vanskelig å forstå, selv for høyt utdannede, norsktalende personer som jobber med forskriften i det daglige. Forenkling er nødvendig for å sikre bedre kommunikasjon av kravene i forskriften. En forutsetning for overholdelse av en plikt er jo at man er klar over den,» skriver FHI.

De mener det er spesielt kravene ved innreise som har blitt for kompliserte og vanskelige å forstå.

«Når sannsynligheten for utilsiktet regelbrudd er høy, og den skyldes utformingen av reglene, framstår det som uforholdsmessig å straffesanksjonere manglende etterlevelse av karanteneplikt med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.»

«På denne bakgrunnen ber FHI om at departementet igangsetter en prosess for å rydde opp i det eksisterende regelverket med sikte på å utforme enklere og mer tilgjengelige regler på dette feltet,» heter det.

Anbefalte justeringer

Nakstad opplyste mandag morgen at Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger til regjeringen.

– Vi har anbefalt noen justeringer. Disse tiltakene var ment til å være ekstra kraftige i et par uker, også er det behov for flere justeringer, sier Nakstad.

Nye tiltak ble innført av regjeringen 3. januar. De innebærer blant annet full skjenkestopp i hele landet. Og så få nærkontakter som mulig.

Fordi situasjonen er annerledes nå, kan også tiltakene bli det.

– Nå har man litt bedre oversikt enn det man hadde. Jula var veldig uoversiktlig. Nå tegner det seg et mye tydeligere bilde av i hvilke kommuner smitten er, og hvilken vei det peker, sier Nakstad.

– Disse tiltakene vi har hatt nå, og innsatsen folk har gjort, har hjulpet i hele Norge. Ikke bare i noen kommuner, sier Nakstad.